Wonen nu en in de toekomst

30 januari 2018 Marc Charlier

Wonen nu en in de toekomst

Op regionaal niveau zijn bindende afspraken over het te voeren woonbeleid: In Kerkrade maar ook bij andere deelnemende Parkstadgemeenten, bestaat een overschot aan woningen.
Wat echter blijkt, is dat behoefte bestaat aan woningen ‘op maat’. Veel beschikbare woonruimte is niet geschikt of bedoeld voor de bewoner die op zoek is naar een passende woning.
Het is een taak van de gemeente om het eigen woonbeleid zodanig in te richten, dat voor alle leeftijdscategorieën, met name voor jongeren, geschikte en betaalbare woningen zullen zijn.

Lokaal Alternatief staat open voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wonen.

In het buitenland (bijv. Oostenrijk) heeft men plaatselijk al goede ervaringen met ‘meer generatie wonen’. Maar ook in Nederland zijn de eerste initiatieven gestart (www.generatiewonen.nl).
Woonruimten waar jongeren en ouderen bij elkaar wonen met een leeftijdsverschil van 67 jaar! Dat wil niet zeggen dat dit per definitie de oplossing is, maar het betreft een ontwikkeling van anders denken over wonen en wie bij elkaar kunnen wonen. Het is niet altijd zo, dat jongeren bijvoorbeeld geluidsoverlast veroorzaken aan de ouderen, of dat ouderen de jongeren beperken in hun woonmogelijkheden. Het gaat niet om de beperkingen, maar om te kijken waar de diverse leeftijdscategorieën elkaar kunnen aanvullen.

Er ontstaat een grote mate van sociale controle. Zelfredzaamheid wordt minder noodzakelijk, omdat mensen met diverse leeftijden bij elkaar wonen. Zij zouden elkaar kunnen helpen, dan wel kunnen er afspraken over worden gemaakt. Het aspect ‘levensloopbestendig’ wordt hierbij anders vorm gegeven, niet alleen bouwtechnisch, maar ook voor wat betreft elkaar steunen waar dat mogelijk is.

Een bewoner, goed ter been, neemt de post mee naar de 3e etage voor zijn buren, die minder of slecht ter been zijn. Voor velen iets heel eenvoudigs. Maar oude mensen ervaren het als een zware belasting om de krant ’s morgens uit de bus te halen. En zo zijn er tal van acties die vaak op een heel eenvoudige manier opgepakt kunnen worden indien meer leeftijdscategorieën bij elkaar wonen.
De voordelen zullen nadrukkelijk afgewogen moeten worden tegen de nadelen. Echter moet dit niet als een bedreiging, maar als een kans worden gezien.

We leven in een krimpregio, Kerkrade ‘vergrijst’. De ouderen verdienen optimale zorg, maar de jongeren optimale aandacht van het bestuur, om Kerkrade leefbaar te houden. Ook hier geldt; samen staan we sterker!

Lokaal Alternatief wil zich graag sterk maken om de mogelijkheden te onderzoeken dat Kerkrade niet alleen ‘levensloop bestendig wonen’ maar ook ’toekomstbestendig wonen’ kan bieden.