Wethouder Jo Bok: Kerkrade maakt zich sterk voor Avantislijn

4 november 2017 Marc Charlier

Wethouder Jo Bok: Kerkrade maakt zich sterk voor Avantislijn

De gemeente Kerkrade maakt zich sterk voor de Avantislijn en daarmee ook het Transferium in Kerkrade-West. De provincie Limburg heeft recent aangegeven dat het doorgaan van de lijn onzeker is en dat definitieve besluitvorming hierover pas in 2018 plaats vindt. Onbegrijpelijk na 6,5 jaar overleg, vindt Kerkrade. Om deze reden krijgen de leden van Provinciale Staten deze week een filmpje toegestuurd waarin Kerkrade het belang van de Avantislijn nogmaals toelicht.

Wethouder Jo Bok (Verkeer en Vervoer / Wijkwethouder Kerkrade-West): “In 2011 hebben de gemeente Kerkrade, woningcorporatie HEEMwonen, de Stadsregio Parkstad Limburg en de provincie Limburg met de Stadsdeelvisie Kerkrade-West samen een impuls aan Kerkrade-West gegeven. In de visie tot 2020 gaat het onder andere om het slopen van woningen, het aanleggen van een park van zo’n 50.000 m2 met speeltuin en Roda JC Kerkrade-court en het realiseren van gemeenschapshuis ’t Westhoes in de oude kerk van de Heilust.”

“Ook het volledig duurzaam renoveren van woningen in Kaalheide (Bestaande wijk van morgen) door HEEMwonen en het opknappen van de omliggende straten hoort hierbij. De inwoners zijn hierbij zeker niet vergeten. Via het Sociaal Programma wordt geïnvesteerd in de persoonlijke ontwikkeling van de bewoners. Binnen de Stadsdeelvisie is de railverbinding met Transferium een belangrijk anker”, aldus Jo Bok.

Euregionaal belang

De Avantislijn met bijbehorend Transferium kan de belangrijke (en nu nog ontbrekende) verbinding vormen tussen twee stedelijke gebieden in de Euregio. Dit is in Nederland een unieke kans om tot grensoverschrijdende verbindingen te komen tussen twee stedelijke gebieden Aken en Parkstad Limburg. Een robuuste verbinding met Aken zal niet alleen ontstaan door de Intercityverbinding, maar met name door de lightrailverbinding. Dit zorgt ervoor dat alle grote ontwikkelingen, waaronder de campus met 10.000 extra arbeidsplaatsen en de grote ontwikkelingen op Avantis en binnen Kerkrade zelf, met elkaar verbonden worden.

Geld gereserveerd

Op initiatief van de kamerleden Cramer en Koopmans heeft de Tweede Kamer 6 miljoen euro gereserveerd voor de Avantislijn. De provincie Limburg deed dit voor 9 miljoen. Kerkrade heeft nog steeds 1 miljoen euro weg gezet.

De gemeente Kerkrade pleit dan ook voor het doorzetten van de plannen van de Avantislijn. Het belang voor Aken en de regio Parkstad Limburg en Kerkrade-West in het bijzonder is te groot.

Bekijk het filmpje.