Vrouwen in de politiek

6 februari 2018 Marc Charlier

Vrouwen in de politiek

Denk, praat en beslis mee over Kerkrade. Via de aanstaande Gemeenteraadsverkiezingen. Jouw mening en zeker jouw stem doen ertoe.

Op 31 december 2016 telde Kerkrade 22.968 mannelijke- en 22.969 vrouwelijke inwoners (bron: Kerkrade in cijfers 2016).
Onze huidige Gemeenteraad bestaat uit 25 mannen en 4 vrouwen. Het College bestaat uitsluitend uit mannen. De verhouding man-vrouw is dus (in relatie tot de inwoners) behoorlijk scheef.

Vrouwen zijn op veel fronten actief. Denk bijvoorbeeld aan: een baan, kinderen, lid van een vereniging, luizenmoeder, leesmoeder, mantelzorger, vrijwilliger etc.

Maar, vrouwen zouden beter in de Kerkraadse politiek vertegenwoordigd moeten zijn. Dus is werk aan de winkel voor de Kerkraadse vrouwen. Lokaal Alternatief doet daar wat aan!
Voor de komende verkiezingen hebben wij maar liefst 12 vrouwen – waarvan 4 op de bovenste plaatsen – en 18 mannen op de kieslijst staan. Samen vormen al deze kandidaten niet alleen een sterk team, maar ook een betere afspiegeling van onze Kerkraadse bevolking.


Lokaal Alternatief, ook jouw Alternatief?!