Vrouwen en mannen in de politiek

10 maart 2018 Marc Charlier

Vrouwen en mannen in de politiek

Iedereen die de kieslijsten van alle partijen naleest, valt het zeker op: het aantal vrouwen is nog steeds beduidend minder dan het aantal mannen.
Waar ligt dat aan? Een echt antwoord hierop zien we niet. Het zal beslist er mee te maken hebben dat vrouwen soms andere zaken prioriteit geven. Denk aan gezin, opvoeding van kinderen maar net zo goed voor carrière, interesses en noem maar op. Maar, is die denkwijze nog van deze tijd??

Om in de politiek een juiste afspiegeling te krijgen van de maatschappij, zou het toch wenselijk zijn om (veel) meer vrouwen actief te zien in de politiek. De verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke inwoners van Kerkrade is op een haar na 50-50. In onze gemeenteraad zijn echter op dit moment van de 29 raadsleden slechts 4 raadsleden vrouwelijk …

Wat blijkt vaak uit de praktijk: vrouwen hebben een heel andere benadering van zaken. Waar mannen beren op de weg zien, zien vrouwen een pragmatische oplossing. Waarom dan niet ons in de lokale politiek? Lokaal raakt ons allemaal, dus op naar meer pragmatisch denken.

Lokaal Alternatief heeft ervoor gekozen, om op de eerste vier plekken van de kieslijst een vrouw te plaatsen, om op deze manier uitdrukking te geven aan het streven om meer vrouwen in de raad te krijgen. Wellicht krijgt onze raad daarmee een betere afspiegeling van de Kerkraadse gemeenschap.

Uiteraard bepaalt de kiezer hoe de raad zal gaan uitzien. Maar, het gaat om de juiste balans.

Dit laat niet onverlet, dat de kwaliteit van de mannen op de lijst allesbehalve slecht is. Integendeel zelfs. Op de lijst staan een diversiteit van mannen én vrouwen die ieder voor zich bekwaam zijn en over uiteenlopende competenties beschikken. Gekozen raadsleden kunnen in de toekomst altijd terug vallen op partijleden die verstand van zaken hebben over een breed maatschappelijk terrein.

Onze oproep; Laat jouw stem niet verloren gaan, maak jouw weloverwogen keuze uit de vrouwen en mannen van Lokaal Alternatief!