Vragen aan het college III

6 maart 2024
6 maart 2024 Marc Charlier

Vragen aan het college III

Renovatie Spoorbrug Chèvremont

Vanuit Rail Infra Beheer is in 2023 melding gemaakt van het voornemen om de spoorbrug in Chèvremont te renoveren cq aan te passen. Het betreft de spoorbrug ter hoogte van het treinstation Chèvremont (zie foto).

Momenteel worden de mogelijkheden van renovatie en aanpassing nog intern onderzocht bij Rail Infra Beheer.

Vanuit het college is de toezegging gedaan dat de plannen, zodra deze beschikbaar komen zowel binnen de betreffende raadscommissie als aan de omwonenden zal worden verspreid.