Vragen aan het college II

5 maart 2024
5 maart 2024 Marc Charlier

Vragen aan het college II

BuitenBeter app

De Buiten Beter app (een app om meldingen openbare ruimte door te geven aan de Gemeente Kerkrade) wordt door steeds meer burgers gebruikt.

Als nadeel van de app wordt ons gemeld dat momenteel geen terugkoppeling naar melders plaatsvindt. Geen ontvangstbevestiging, geen melding van het oplossen van het gemelde probleem.

Uit de reactie van de gemeente blijkt dat het ontbreken van deze functionaliteit wordt onderkend. De ontwikkelaar van de app is momenteel druk met een uitbreiding van functionaliteiten. Het terugkoppelen van meldingen is daar een van.

Binnen het gemeentelijk apparaat zal vervolgens naar de technische en financiële gevolgen van het invoeren van de terugkoppel functionaliteit worden gekeken. Naar verwachting zal na de update iedere melder een ontvangstbevestiging en een update over voortgang en/of afhandeling van een melding ontvangen.