Voortgang Aanvalsplan Bleijerheide-Nulland

28 oktober 2020
28 oktober 2020 Marc Charlier

Voortgang Aanvalsplan Bleijerheide-Nulland

Afgelopen maand zijn in de wijk Bleijerheide-Nulland diverse aanhoudingen verricht, boetes uitgeschreven en meldingen van overlast genoteerd. De gemeente Kerkrade werkt samen met politie en justitie aan het tegengaan van criminaliteit en overlast in de wijk Bleijerheide-Nulland. Deze samenwerking is onderdeel van het ‘Aanvalsplan Bleijerheide-Nulland’.
 
De gemeente wil natuurlijk graag in contact blijven met de bewoners en heeft daarvoor ‘digitale inloopspreekuren’ ingericht.
 
Op zaterdag 7 november van 14.00 tot 16.00 uur vindt de eerste digitale pop-up plaats voor alle bewoners van de wijk Bleijerheide-Nulland. Tijdens dit digitale wijkspreekuur kunnen bewoners van de wijk online (via MS TEAMS) in gesprek met politie en de gemeente over veiligheid in de wijk. Woont u in de wijk, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via veiligewijk@kerkrade.nl
U krijgt vervolgens een link voor het online gesprek toegestuurd.
 
Wilt u liever telefonisch iemand spreken, dan kunt u uw naam en telefoonnummer op 7 november achterlaten in een afgesloten brievenbus op het Maria Gorettiplein. U wordt dan op maandag 9 november door iemand van de politie of gemeente gebeld.
 
Wilt u overlast melden in uw eigen wijk en woont u niet in de wijk Bleijerheide-Nulland, dan kunt u hiervoor terecht via het algemene nummer van de gemeente Kerkrade via 14-045.
 
Voor het melden van drugsoverlast heeft de gemeente een drugsmeldpunt.
 
Heeft u informatie of wilt u melding maken van:
• het openlijk verhandelen of gebruiken van drugs?
• het (vermoedelijk) kweken van hennep?
• andere klachten die te maken hebben met drugsoverlast?
 
Neem dan contact op met 045-567 63 00 of drugsoverlast@kerkrade.nl. U kunt hier anoniem uw informatie delen. Uw gegevens zullen nooit bekend worden gemaakt.