Voorjaarsnota 2017 Lokaal Alternatief

22 juni 2017
22 juni 2017 Ronald Janssen

Voorjaarsnota 2017 Lokaal Alternatief

Voor ons ligt de VJN, de stand van zaken van dit moment. We zijn begonnen aan de laatste etappe van deze Ronde en we liggen op koers. Er is veel geïnvesteerd in onze stad en dat is goed want het is nodig voor de toekomst. De contouren van de Centrumontwikkelingen worden zichtbaar, sterker nog nu zie je pas hoe het echt gaat worden. De vorderingen aan het Buberplein, het winkelhart en de nieuwe woningen worden dagelijks gevolgd door tientallen burgers. Het wordt prachtig, dat is het algemene gevoelen. De mensen zijn terecht enthousiast. De bewoners aan de Theaterpassage en de ondernemers in de buurt moeten nog even doorbijten, ze hebben een hoop overlast gehad. Maar het loont de moeite, straks hebben we een centrum waar we trots op mogen zijn.

We hebben heel veel gerealiseerd en we zijn nog met veel bezig. Naast het Centrum met het Stadspark, de Schacht en omgeving met Kling Nullet, noem ik Kerkrade West, Rolduc en de Buitenring. Er zijn nog veel dingen die afgemaakt moeten worden.

Niet alleen de grote projecten, maar ook kleinere zaken zoals de suggesties van Lokaal Alternatief  over de Zomerschool en de bewaakte fietsenstalling. Deze zijn nog altijd niet gerealiseerd, ofschoon we onlangs wel het goede bericht hebben ontvangen dat er een tijdelijke bewaakte fietsenstalling gaat komen bij het voormalig pand van Zeeman voor de periode van het WMC. Uit de krant vernemen we dat Heerlen zelfs subsidie krijgt voor de Zomerschool. Hoe is de stand van zaken in Kerkrade, gaat het dit jaar lukken zoals beloofd?

Maak dus eerst zaken af voor je aan nieuwe uitdagingen begint. Want net als bij een verbouwing thuis, kun je niet alles tegelijk aanpakken en overal tegelijk verbouwen, maar verbouw je eerst de ene ruimte voor je aan de volgende kamer begint. En als we dan alles aan het opknappen zijn, zouden we eigenlijk de lelijke plekken ook moeten kunnen  aanpakken, de zgn. Braakpanden, waar al eerder aandacht voor gevraagd is. Lokaal Alternatief hoopt dat er in de nieuwe Omgevingswet gekeken wordt of er mogelijkheden zijn om dit op te pakken.

Bij verbouwen hoort ook goed plannen dus laten we het Centercourt en het station Kerkrade West en de doortrekking van de Avantislijn goed voorbereiden en er de tijd voor nemen.

Want naast deze planologische ontwikkelingen legt het sociale domein heel veel druk. De Raad is tijdig begonnen met het aanleggen van reserves, maar het Rijksbeleid maakt het erg moeilijk om de huishouding gezond te houden.  Het landelijk beleid is onvoorspelbaar en zoals ik al eerder heb aangegeven het lijkt bijna op een loterij. Op zo’n basis kun je geen zaak runnen. Door de negatieve ontwikkeling van de rijksbudgetten voor bijstand, zorg en jeugdzorg komen we nog uit op tekorten in e toekomst. De gemeenten worstelen met het probleem dat wanneer zij inzetten op preventief beleid, het curatieve deel in het gedrang komt. Het preventief beleid is prima, maar dat kan jaren duren voordat het echt vruchten afwerpt. We vinden het daarom een hele goede zaak dat er  bezwaar is aangetekend bij het ministerie en dat er een werkgroep ingesteld wordt om alle mogelijke scenario’s in kaart te brengen en zo een goed advies voor de toekomst uit te brengen en nu geen onomkeerbare besluiten te nemen op dit gebied.

We kijken ook hoopvol uit naar de komst van een nieuw kabinet dat hopelijk voldoende aandacht heeft voor de noden van kwetsbare groepen en zo de gemeenten in staat stelt de taak op een verantwoorde manier op te pakken.

Er zijn gelukkig ook positieve ontwikkelingen te melden. Naast het aantrekken van de woningverkoop, is vooral positief dat ook in Kerkrade het werkeloosheidspercentage daalt en wel van 17,3 naar 14 %. We zijn er nog lang niet, maar het geeft de burger wel moed.

Voorzitter, Het is een opvallende tendens bij  samenwerkingsverbanden, dat deze aangezet worden om voordeliger uit te zijn, maar dat het in de praktijk zo uitpakt dat het in ieder geval in het begin duurder uitvalt. Ook bij PIT blijkt een wijziging in de kostendoorberekening structurele meerkosten te veroorzaken. Jammer dat dit niet te voorzien was.

Zoals ik eerder aangaf, we moeten de jeugd koesteren, ook de Transitie die nu in Kerkrade plaatsvindt moet aandacht aan de jeugd besteden, Centercourt en de muziekschool bieden mogelijkheden en kunnen  geweldige kansen bieden.  Het is wetenschappelijk bewezen dat bewegen en muziek een bijzonder goede invloed hebben op de algemene ontwikkeling van kinderen. We hebben nu de unieke gelegenheid en we vragen het College om te onderzoeken hoe de inbedding in de toekomst op een structurele wijze gefaciliteerd kan worden.

Ook sport -en muziekverenigingen moeten hierbij een grotere rol spelen en ook in de tijdsbesteding van de kwetsbare jeugd. Op een laagdrempelige manier kunnen jongeren daar sociale contacten opdoen en bezig zijn met hun vrijetijdsbesteding. Als het in Zuid Amerikaanse landen lukt om jongeren door middel van muziek erbij te laten horen en uit situaties te houden waar je ze niet in wilt hebben, dan moet dat hier toch ook kunnen.

Lokaal Alternatief vindt het dan ook een hele goede zaak dat Canta Young, waar 250 kinderen elke week zingen onder professionele leiding, ondersteund wordt.

We hebben al vaker aandacht gevraagd voor de communicatie.  Beleef Kerkrade is een ijzersterk motto, maar dan moet je je eigen huis goed op orde hebben. Regelmatig constateren we dat het nog niet vlekkeloos verloopt bij de afhandeling op het Burgerplein. Zou het niet mogelijk zijn om voor bepaalde producten die gemakkelijk af te handelen zijn een versnelde procedure in te richten? Of voor sommige zaken tegen meerprijs een spoedprocedure in te richten? We zouden graag een evaluatie tegemoet zien.

Hoe is het gesteld met onze eerdere suggesties om Open Dagen te houden in het Raadhuis, een Jemeendy in te richten om mensen gemakkelijker te benaderen, of om willekeurig burgers uit te nodigen bij activiteiten van de gemeente of duurzaamheidstips via de mail te versturen? Wij blijven van mening dat communicatie van levensbelang is  en dat je de burgers moet laten weten waar je als gemeente mee bezig bent.

Zoals gezegd, Beleef Kerkrade is een heel goed motto en ik wil mijn betoog eindigen met in het kader hiervan nog de suggestie te doen om al het moois uit Kerkrade onder de aandacht van de burgers te brengen.  Bijvoorbeeld door fietstochten langs onze beelden en monumenten te organiseren of stadswandelingen in de zomermaanden onder leiding van een originele gids. Of maak van het nieuws een feest, bijvoorbeeld in de figuur van een moderne stadsomroeper. Die zou er dan zo uit kunnen zien, onder het motto, Beleef Kerkrade, Viva la Vida.

Ronald Janssen

Webdesign, Hosting en Consultancy