Sjlauwberjer

4 maart 2018 Marc Charlier

Sjlauwberjer

Ons gewaardeerde Klankbordgroeplid Loek Van de Weijer​ publiceert van tijd tot tijd een gedicht in ons dialect op Facebook. Zijn gedicht van afgelopen week willen we jullie, als een zondagsoverdenking, niet onthouden;

Sjlauwberjer:

vier zunt sjtoots óp ós sjproach,’t Kirchröadsj plat

en óch óp al dat koeltoerel talent oes ós eje sjtad

moeziek, tejater en nog mieë

doarum is ’t sjun um tse zieë

dat “Lokaal Alternatief” dat allemoal in ziech hat!