Silke Meijers, 24 jaar, afkomstig uit het Mucherveld, tegenwoordig woonachtig in het Centrum. Ik ben heel actief binnen de blaasmuziekwereld, als lid van verschillende muziekverenigingen, dweilorkesten en federaties. Daarnaast houd ik me graag bezig met dialecten en dialectonderzoek. Afgelopen zomer ben ik afgestudeerd als academisch historica en eerstegraads docente Geschiedenis. Op dit moment werk ik als trainee voor de Provincie Limburg. De gemotiveerde, open houding van Lokaal Alternatief maakt het voor mij mogelijk thema’s waarvoor ik me wil inzetten onder de aandacht te brengen en aan te pakken. Mijn grote aandacht hebben de terreinen jeugd-, leefbaarheids- en cultuurbeleid. Met de steun van Lokaal Alternatief kan ik actief bijdragen aan de positieve ontwikkelingen binnen Kerkrade.