Mijn naam is Philip Ribbink, 55 jaar jong, medemens en stadsgenoot. Enkele maanden geleden ben ik door Lokaal Alternatief benaderd, om me verkiesbaar te stellen, vanwege mijn positieve kritische houding ten aanzien van ontwikkelingen binnen Kerkrade. De partij biedt waarden en normen in zijn/haar visie die mij aanspreken en toepasbaar zijn naar het groeiende Kerkrade. Positief denken en willen anticiperen middels veranderende groei, respect en menswaardige tolerantie zijn waarden die mij bij Lokaal Alternatief opvallen en aanspreken in mijn zeer korte lidmaatschap.
Het is een positief voorrecht niet negatief langs de zijlijn te staan, maar om binnen deze lokale partij te participeren middels een positieve houding ten bate van Kerkrade. De komende 4 jaar zal ik me politiek gaan oriënteren en de partij ondersteunen met mijn nog te ontginnen vaardigheden. Mijn advies naar de kiezer is: Laat uw stem deel uitmaken van het veranderen/verbeteren van het positieve Kerkrade.