Marc Charlier, lijst 5 nummer 1, marc.charlier@lakerkrade.nl

Marc Charlier, 63 jaar, getrouwd en vader van twee (inmiddels niet meer thuiswonende) kinderen en trotse opa van twee kleinkinderen. Bij software leverancier BCT in Sittard, ben ik al sinds 1990 werkzaam. 

Sinds medio 2021 ben ik raadslid in de Kerkraadse gemeenteraad, nadat ik al enkele jaren als commissielid ervaring met de politieke procedures had kunnen opdoen. En nu dus lijsttrekker van Lokaal Alternatief.

Naast mijn vaste dienstverband ben ik actief als productieleider in uiteenlopende culturele producties. Of het een archeologiefestival in onze buurgemeente Simpelveld, de organisatie van het Euregionaal Gardentreffen in het Kerkraadse centrum of het 66 jarig jubileum van de carnavalsvereniging in Roggel is, als aan de productie maar de vraag naar een bijzonder karakter zit. In 2021 ben ik voorzitter geworden van het Volkstoneel Kerkrade. Een fijne toneelvereniging die het vorig jaar zelfs in de Corona-tijd aandurfde om haar productie in het Kerkraadse theater te programmeren. En … met succes! 

Door een hardnekkige blessure kan ik niet meer intensief hardlopen, maar dat compenseer ik met enkele bezoekjes per week aan de sportschool, een wekelijkse mountainbiketocht en veel wandelingen met onze twee honden Tüen en Friets.

Lokaal Alternatief heeft mijn lokale, politieke voorkeur omdat deze partij bestaat uit mensen die allemaal maar één doel voor ogen hebben; de beste keuzes maken voor een leefbaar, veilig en duurzaam Kerkrade. Kijk naar wat Lokaal Alternatief in de afgelopen vier jaar vanuit de oppositie heeft weten te bereiken; meer focus op de projecten in de wijken in plaats van op de gebouwen bij de realisatie van Vie. Leescoaches voor onze jongeren zodat ze lezen echt leuk gaan vinden en daarmee het ontstaan van laaggeletterdheid in een vroeg stadium voorkómen kan worden. Een kosteloos abonnement voor de bibliotheek voor onze mede-burgers met een kleine beurs. Onderzoek naar een beter woningbeleid, beter voor alle doelgroepen, senioren én starters. En niet in de laatste plaats een onderzoek naar de mogelijkheid van kosteloos sporten in verenigingsverband voor álle Kerkraadse jongeren. Dat hebben we overigens niet vanuit conflicten gerealiseerd, maar door constructieve samenwerkingen en overleg tussen partijen tot stand te brengen. Dat standpunt ondersteun ik volledig en wil ik graag, als uw vertegenwoordiger, in de gemeenteraad uitdragen. Dat kan alleen als u mij toestaat om ‘tussen de mensen’ te staan en ons als Lokaal Alternatief te laten weten wat in uw wijk speelt. En natuurlijk, het begint met uw stem voor Lokaal Alternatief bij de Gemeenteraadsverkiezingen. Mag ik op u rekenen?