Betty Bremen, lijst 5 nummer 4, betty.bremen@lakerkrade.nl

Betty Bremen, al vele jaren fractieleider van Lokaal Alternatief. Inmiddels al 25 jaar in de Raad. In mijn beroepsleven, was ik docent op een school in Sittard. Daar heb ik naast het lesgeven, topsporttalenten, waaronder Max Verstappen, begeleid. Daarnaast was ik 25 jaar bestuurslid van het WMC (huisvesting) en bestuurlijk betrokken bij de landelijke Gymnastiek Bond. Nu doe ik vrijwilligerswerk voor stichting Kreatief. Mijn motivatie is nog steeds om het beste voor Kerkrade te bereiken en mijn kennis en ervaring hiervoor in te zetten.
Ik vind het heel belangrijk dat alle kinderen kunnen sporten. Daarom ons voorstel in de Raad om alle kinderen gratis te laten sporten, Dat wordt nu uitgewerkt. In de periode van onze wethouder voor Cultuur Jo Bok kwam het vernieuwde theater, de muziekschool en de nieuwe bieb tot stand. Daar kunnen we voorlopig mee vooruit.
Verder vind ik het heel belangrijk dat we een gevarieerd en betaalbaar woningaanbod voor iedereen hebben. Zowel voor ouderen als jongeren. Ook hier is nog veel werk aan de winkel. De kinderen in Kerkrade moeten ook goed onderwijs op elk niveau kunnen volgen. Vandaar dat wij ons sterk hebben gemaakt voor volwaardig middelbaar onderwijs in Kerkrade. Daar blijf ik mij natuurlijk stern voor maken, met Het Martin Buber komt weer middelbaar onderwijs op alle niveaus in Kerkrade.
U steunt deze aanpak toch ook? Stem dan Lokaal Alternatief!