John Vandeberg, 72 jaar en voel me toch nog soms 25. Ik behoor tot de generatie van Sandwich-opa’s: zorg voor ouderen en opvang kleinkinderen. Woon in Kerkrade-West, getrouwd, 2 kinderen, 3 kleinkinderen. Bijna 10 jaar BABS = buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand in Kerkrade. Meer dan de helft van de huwelijken die ik sluit, voer ik uit in ós zier sjun moddersjproach: ’t oriejienaal Kirchröadsjer plat.Een jaar of 10 voorzitter van dialectvereniging “D’r Wauwel” in Kerkrade-West. Deze dialectvereniging organiseert jaarlijks een dialectavond en maakt jaarlijks de carnavalskrant van Kerkrade-West.
Lokaal Alternatief, omdat lokale politiek dicht bij de mensen staat en ertoe doet. Omdat ik de belangen van onze jeugd wil behartigen: onderwijs, sport, recreatie, maar ook de belangen van onze ouderen wil behartigen: zorgvoorzieningen. Groot voorstander ben van ons dialect als 2de taal in het basisonderwijs. Tweetaligheid bevordert de algemene taalvaardigheid en taalvaardige ontwikkeling van onze kinderen en kleinkinderen. Constructief samenwerken met andere partijen voor de belangen van Kerkrade.
“Ós Kirchroa is noen eemoal ’t sjunste óp de welt wat d’r Herjod hat jemaad! En dat wil iech jeer ezoeë haode!”