Jo Bok, lijst 5 nummer 4, jo.bok@lakerkrade.nl

Jo Bok, wonend in de Heilust, inmiddels 70 jaar, getrouwd met Margo en trotse vader van drie kinderen en opa van zes kleinkinderen. 40 Jaar geleden begonnen in de raad. Twee termijnen wethouder startte in 2009, samen met Betty Bremen, Lokaal Alternatief.
Mijn belangrijkste streven is altijd om ‘tussen de mensen’ te staan, de wijken de nodige aandacht te geven en zo af en toe eens buiten de platgetreden paden lopen om tot een creatieve oplossing te kunnen komen.
In het Kerkraadse verenigingsleven heb ik veel functies ingevuld. Van plaatsvervangend voorzitter van ons WMC tot aan voorzitter van fanfare St. Barbara van de Heilust en van voorzitter van het Gewest Limburg van Scouting Nederland tot voorzitter van Volleybalclub Furos. Heerlijke tijden, te veel om hier allemaal op te noemen.
Op dit moment speel ik vooral een rol op de achtergrond, als adviseur van de fractie en om onze nieuwe(re) kandidaten met raad en daad bij te staan. Voor mij dus geen actieve rol als raadslid meer, maar uw stem kan Lokaal Alternatief natuurlijk heel goed gebruiken. Mogen wij op uw stem rekenen?