Jean Noël, lijst 5 nummer 3, jean.noel@lakerkrade.nl

Jean Noël, ik ben 62 jaar, getrouwd met Marjo, ik heb 2 kinderen van 37 en 35 jaar en twee kleinkinderen die precies 7 jaar worden op de dag van de verkiezingen in 2022.
Mijn hobby’s zijn vooral zingen en blaasmuziek maken. Ik ben een verenigingsman pur sang en daar veelal ook als bestuurder en organisator actief. Daar hoort voor mij ook het laten wapperen van de handjes bij bijvoorbeeld door het ophalen van oud papier of het inrichten van de kerstmarkt. Samen kom je verder!
Daarnaast ben ik ook passief cultuurliefhebber in de breedste zin. Je vindt me veel in theaters en bij festivals. Het ambassadeurschap van het PLT Theater in 2019 was een van de mooiste ervaringen die ik in dat kader heb mogen opdoen. Voor dit alles onderhoud ik mijn conditie regelmatig middels pittige ritten op mijn racefiets. Mijn zakelijke affiniteit zit in de financiële sector. 38 jaar als manager in het bankwezen en bij de financiële hoofdkantoor-afdeling van een internationale telecomprovider onderschrijven dat. Momenteel ben ik nog steeds in de financiële dienstverlening actief als beheerder voor behoeftigen.

Waarom Lokaal Alternatief?
In de plaatselijke politiek ligt het belang van het dienen van de belangen van de stad en haar burgers vooral in de lokale kracht van en de inbreng van de plaatselijke partijen. Lokale organisaties die onder een landelijke vlag varen zullen, hoe je het ook wendt of keert, beïnvloed worden door een bovenliggend apparaat. Daarom gaat in de lokale politiek een plaatselijke organisatie bij mij voor. Lokaal Alternatief bewijst daarbij altijd gezond kritisch naar het belang van de stad te kijken zonder rigide vast te willen of moeten houden aan vooraf vastgestelde voorwaarden. Met andere woorden Lokaal Alternatief toetst en handelt aan de hand van een visie en niet aan de hand van een vierkant te hanteren document vol harde regels. Daarmee wordt volgens mij op de beste wijze invloed uitgeoefend op de lokale besluitvorming zoals die ons allen direct raakt. Op die manier zet ik mij graag in voor het algemeen belang dicht bij huis.
U kunt ons daarbij helpen door te stemmen op Lokaal Alternatief.