Jean Noël, ik ben 58 jaar, getrouwd met Marjo, 2 kinderen 33 en 31 jaar. Twee kleinkinderen van drie jaar en 1 dag op de datum van de verkiezingen. Mijn hobby’s zijn zingen, blaasmuziek maken, verenigingsman en bestuurder daarin, cultuurliefhebber in de breedste zin. Van huis uit ben ik 37 jaar manager in het bankwezen geweest, nu parttime actief in financieel beheer voor behoeftigen.

Waarom bij Lokaal Alternatief? In de plaatselijke politiek ligt het belang van het dienen van de belangen van de stad en haar burgers vooral in de autonome kracht van en de inbreng van de lokale partijen. Lokale organisaties die onder een landelijke vlag varen zullen, hoe je het ook wend of keert, beïnvloed worden door een bovenliggend apparaat. Daarom gaat in de lokale politiek een plaatselijke organisatie voor mij voor. Lokaal Alternatief bewijst daarbij altijd gezond kritisch naar het belang van de stad te kijken zonder rigide vast te willen of moeten houden aan vooraf vastgesteld voorwaarden. Met andere woorden Lokaal Alternatief toetst en handelt aan de hand van een visie en niet aan de hand van een vierkant te hanteren document vol harde regels. Daarmee wordt op een  volgens mij op de beste wijze invloed uitgeoefend op de lokale besluitvorming zoals die ons allen direct raakt.