Hallo, ik ben Hub Bremen, 73 jaar, afkomstig uit Bleijerheide en met mijn vrouw Betty woon ik al 40 jaar ‘op kling Nullet’. Onze 2 kinderen zijn al lang uitgevlogen. Meer dan 30 jaar als gymnastiekleraar bij ‘Sancta Maria’ en later als directeur bij College Rolduc actief geweest. Jarenlang heb ik zelf geturnd en aansluitend meer dan 35 jaar voorzitter van de gymnastiekvereniging “Balans”. Sinds 2010 ben ik voorzitter van Lokaal Alternatief. Door mijn plaats ongeveer achteraan op onze kieslijst is het duidelijk dat ik geen plaats in de raad ambieer. Maar het is wel ‘onze’ kieslijst. Ze is samengesteld uit een mix van burgers die allemaal betrokken zijn bij Kerkrade, allemaal met hun eigen achtergrond en deskundigheid op velerlei gebied. Dat betekent dat ik het waard vind om de partij te ondersteunen. Lokaal Alternatief is geen partij die vanuit gevoelens van onbehagen alles afkeurt wat anderen inbrengen. Wij bekijken alle voorstellen ook met de achterban en vormen ons standpunt met als uitgangspunt of het goed is voor onze burgers en dus ook voor Kerkrade.