Caroline Szalata, lijst 5 nummer 2, caroline.szalata@lakerkrade.nl

Graag stel ik mij aan u voor; Caroline Szalata, 54 jaar en met een korte onderbreking ben ik altijd woonachtig geweest in Kerkrade. Als ‘Kirchröadsjer meëdje’ heb ik me steeds betrokken gevoeld bij wat er in mijn stad gebeurt en dat heeft ertoe geleid dat ik zo’n 22 jaar geleden actief ben geworden in de Kerkraadse politiek. 

Door de jaren heen ben ik burgercommissielid, raadslid en wethouder (sociale zaken, onderwijs & jeugd, personeel) geweest.

De afgelopen jaren ben ik binnen Lokaal Alternatief fractieondersteuner en burgercommissielid geweest. De laatste maanden heb ik namens Lokaal Alternatief weer een plek ingenomen in de Raad en dat smaakt naar meer.

In het dagelijkse leven ben ik directeur van een Kerkraadse basisschool, daarvoor heb ik 20 jaar voor de klas gestaan in verschillende wijken van Kerkrade. Naast mijn werk ben ik bestuurslid bij de Stichting Wereld Muziek Concours Kerkrade en ben ik voorzitter van volleybalclub Furos.

Mijn werk geeft mij een goed inzicht in wat er speelt in de Kerkraadse samenleving. Op een school komen al deze goede, maar ook minder goede en zelfs zorgelijke zaken die in een wijk spelen voorbij. Dit is in de dagelijkse onderwijspraktijk heel tastbaar. De overtuiging dat er voor ieder kind een gelukkige en gezonde toekomst in het verschiet ligt als de omgeving hen structureel ondersteunt bij het ontdekken van hun talenten en het grijpen van kansen is nog steeds mijn drijfveer in mijn (bestuurs-)werk en in de politiek.

En daar stopt het natuurlijk niet. ‘It takes a whole village to raise a child’ is een oud Afrikaans gezegde. Er is een heel dorp nodig om een kind groot te brengen. Daarom vind ik het van groot belang dat dit ‘dorp’ voor alle mensen die er wonen, jong en oud, een veilige, prettige en duurzame plek is met voldoende woningen, voorzieningen en volwaardig voortgezet onderwijs. Maar ook een plek waar mensen kunnen participeren en gehoord worden als het gaat om veranderingen in hun omgeving.

Hier wil ik mij de komende vier jaar voor inzetten. U kunt mij daarbij helpen, met uw stem op Lokaal Alternatief!