Hub Bremen, lijst 5 nummer 33, hub.bremen@lakerkrade.nl

Hub Bremen, 76 jaar en gehuwd met Betty. Beroepsmatig was ik werkzaam bij college Sancta Maria en later als centrale directielid bij College Rolduc. Als vrijwilliger was ik nauw betrokken in de organisatie van de huisvesting van de muzikanten van het WMC, 35 jaar voorzitter van de gymnastiekvereniging Balans en voorzitter en nu lid van de sportstichting. 

Bij Lokaal Alternatief gebruik ik mijn ervaringen in de sport bij onze standpuntbepaling over het sportakkoord, de belangen van de sportverenigingen en Vie. Vie is voor mij een van de belangrijkste thema’s in onze gemeente. Het gaat hier namelijk over de verbetering van de gezondheid van onze inwoners. Samen met de sportstichting en Lokaal Alternatief willen wij dat het vele geld dat hiervoor bestemd is gaat naar projecten in de wijken, de verenigingen en de scholen. Volgens ons gaat nu nog te veel aandacht naar een nieuw zwembad en sporthal en komen de projecten nauwelijks van de grond. Wij blijven de ontwikkelingen kritisch volgen. In het onderwijs was Lokaal Alternatief de initiatiefnemer voor het herinvoeren van volwaardig middelbaar onderwijs, wat nu gelukkig te zien is in de ontwikkeling rond het Martin Buber.

Helpt u ons met uw stem op Lokaal Alternatief om deze mooie projecten goed van de grond te krijgen?