John Vandeberg, lijst 5 nummer 23, john.vandeberg@lakerkrade.nl

John Vandeberg, 76 jaar en ik voel me toch nog soms 25. Ik woon in Kerkrade-West, ben getrouwd.
We hebben 2 kinderen, 3 kleinkinderen en ik ben voormalig voorzitter en nog actief lid van
dialectvereniging D’r Wauwel. Van origine ben ik leraar Duits. De laatste 25 jaar ben ik een grote voorvechter geworden van ons “oriejienaal Kirchröadsjer plat”! Daarom ben ik gedreven pleitbezorger van ons dialect als 2de taal in het basisonderwijs. Tweetaligheid bevordert de algemene taalvaardigheid en taalvaardige ontwikkeling van onze kinderen en kleinkinderen. Die tweetaligheid brengt zeer veel talige voordelen voor onze kinderen.
Maar waarom heb ik dan gekozen om kandidaat te zijn voor Lokaal Alternatief? We hebben een aantal specifieke, voor mij erg belangrijke, uitgangspunten;
– lokale politiek doet ertoe;
– politiek, maar dan anders;
– kritisch met een frisse kijk;
– zakelijk en nuchter;
– vanuit een visie.

Ik kan mij helemaal vinden dat Lokaal Alternatief als belangrijkste uitgangspunt heeft dat alle initiatieven die zij steunen goed moeten zijn voor de Kerkradenaren en voor Kerkrade.

Vind u dat ook? Stem dan Lokaal Alternatief!