Ivette Plummen-Prevoo, lijst 5 nummer 22, ivette.plummen@lakerkrade.nl

Ivette Plummen-Prevoo, 67 jaar, woonachtig in het mooie centrum van onze stad. Na vele jaren bij het Parkstad Limburg Theater te hebben gewerkt, ben ik sinds kort gepensioneerd. Ik kan dat mooie Parkstad Limburg Theater niet echt ‘loslaten’. Daarom begin ik daar binnenkort een nieuwe carrière als rondleider. Mijn vrije tijd vul ik daarnaast met mijn vele hobby’s, paardrijden, sporten, lezen, wandelen, maar ook als vrijwilliger bij ons WMC en het korenfestival Cantarode.

Ik ben al vele jaren lid van de Klankbordgroep van Lokaal Alternatief omdat de werkwijze om op die manier ogen en oren in de wijken te hebben, mij zeer aanspreekt. De constructieve wijze waarop vraagstukken worden aangepakt en het nadenken over hoe tot de beste oplossing voor Kerkrade en zeker voor haar inwoners te komen, bevalt mij goed. Vandaar dat ik daar graag, bij voorkeur meer op de achtergrond, mijn steentje aan bijdraag. Ik weet dat met een stem op Lokaal Alternatief uw stem niet verloren gaat, maar voor meer invloed zorgt. Mogen wij op u rekenen?