Riet Handels-Lambrichs, lijst 5 nummer 16, riet.handels@lakerkrade.nl

Aangenaam, Riet Handels, 79 jaar, getrouwd met Harry en woonachtig in de prachtige wijk Chevremont. Nog altijd actief, niet alleen in de politiek, maar ook met veel wandelen en bewegen, de manier om gezond ouder te worden!
Volgens mij moeten we werken aan duurzame, toekomstbestendige voorzieningen voor onze inwoners in een in alle opzichten “gezond” Kerkrade om in te wonen, werken en recreëren.
Het is fijn dat dit binnen Lokaal Alternatief zo goed wordt opgepakt.
Inwoners moeten bewust worden gemaakt van het belang van “groen” in hun eigen leefomgeving, met door bijvoorbeeld de verkiezelde/betonnen voortuinen te vergroenen.
De bestaande wandel- en fietsroutes mogen wel wat onderhoud hebben, o.a. de door overtollig regenwater uitgespoelde wandelpaden in het Kaffebergerbos, het Hambos en het Berenbos waardoor de toegankelijkheid en het gebruik voor ouderen, gehandicapten
(rolstoelers) verbeterd en gestimuleerd wordt.
Daarnaast maak ik mij sterk voor het verbeteren van de veiligheid voor fietsers (e-bikes) nabij de rotondes van de Buitenring, nabij Eygelshoven/Landgraaf en de Gaia-Zoo.
De geplande voorzieningen rondom Vie, zoals zwembad, sporthal en zorgvoorzieningen moeten beschikbaar komen voor jong én oud en tegen normale, betaalbare entreeprijzen. Vie moet een bundeling van zorgactiviteiten voor ouderen worden, een plek van samenkomst voor jong en oud.
Daarom ben ik kandidaat voor Lokaal Alternatief. Steunt u ons? Stem dan Lokaal Alternatief!