Rene Stevens, lijst 5 nummer 13, rene.stevens@lakerkrade.nl

René Stevens, gemeenteambtenaar bij de gemeente Beekdaelen, woonachtig in het centrum van Kerkrade, afkomstig uit Chevremont, vader van een zoon en een dochter.

Buiten mijn werk ben ik op veel terreinen sociaal actief. Mijn hobby is muziek maken, bij de Kon. Harmonie St. Philomena Chevremont en in de kapel ‘WLVD Wènnieg lòf, veul doeësj’.

Vanuit deze hobby ben ik in diverse besturen terecht gekomen. Begonnen als bestuurslid in de harmonie, inmiddels voorzitter van de Stichting Vrung van de Philomeen, de club die op allerhande manieren geld inzamelt voor de harmonie.

Bij de Klankstadfederatie Kerkrade, een federatie die van alle Kerkraadse muziekgezelschappen de algemene belangen behartigt, ben ik actief als secretaris.

Verder is wandelen een grote passie. Tenslotte ben ik zelfs lid van een werkgroep van de V.V. De Winkbuule in Heerlen.

Zo’n 6 jaar geleden ben ik lid van Lokaal Alternatief geworden. Bewust een plaatselijke partij, waar geen landelijke visies nageleefd moeten worden! Deze partij denkt, handelt en werkt voor en namens de Kerkraadse inwoners. En daar gaat het om! Door mijn werk zit ik als ambtenaar dagelijks ‘aan de andere kant van de tafel’. Binnen Lokaal Alternatief word ik in de gelegenheid gesteld zaken van een andere invalshoek te bekijken en te benaderen. Deze combinatie is een verrijking. Hierdoor ben ik in staat om een afgewogen adviezen te kunnen geven, en wellicht in de toekomst: mee mogen beslissen!

Graag wil ik mij inzetten voor de Kerkraadse samenleving, voor het welzijn in brede zin van d’r Kirchröadsjer! Gelet op mijn sociale activiteiten zal het duidelijk zijn dat het Kerkraadse culturele leven mijn aandacht heeft. Niet alleen de muziekverenigingen, ook sport- en andere verenigingen etc. verdienen hun aandacht. Ze vervullen een enorme sociaal-maatschappelijke functie, ze voorkomen eenzaamheid, bieden sociale controle bieden ruimte voor ontmoeting van de Kerkradenaren. 

Hoe belangrijk dit is, hebben we gemerkt tijdens de lockdowns, toen er als gevolg van de corona-maatregelen niets mogelijk was: wat hebben we de contacten gemist!

Zoals onze slogan is: Lokaal raakt ons allemaal! We staan midden in de Kerkraadse samenleving! Kom in ieder geval stemmen bij de Gemeenteraadsverkiezingen. Bij voorbaat dank voor het vertrouwen, als u op lijst 5 nummer 13 stemt.