Ons standpunt over het CenterCourt

29 oktober 2019 Marc Charlier

Ons standpunt over het CenterCourt

Dinsdag 29 oktober heeft onze Gemeenteraad vergaderd. De vergadering waarin de Raadsleden o.a. een besluit moesten nemen over de realisatie van het CenterCourt.
 
Binnen de fractie van Lokaal Alternatief spraken we al weken, maanden over deze stemming. Stemmen we als fractie voor of tegen deze ontwikkeling op het voormalige Atrium terrein?
 
Eerlijk gezegd, we zijn niet tot een unaniem standpunt kunnen komen … Twee raadsleden hebben vóór gestemd, een raadslid heeft tegengestemd.
 
Waar komt onze verdeeldheid vandaan, zult u zich afvragen. Nou, de stemming dinsdag was een erg complexe zaak.
 
Even een stukje historie achter de CenterCourt gedachte.
 
Kerkraadse ondernemers presenteerden enkele jaren geleden een plan om Kerkrade aan het bewegen te krijgen en zo gezonder te maken. Ieder vanuit hun eigen specialisme. Bewegen, gezondheid, vitaliteit en experimenten met andere behandelmethodes van bepaalde ziektes kwamen voorbij.
Plannen werden gemaakt om tot realisatie te kunnen overgaan.
 
Een wedstrijd vanuit IBA om een goede bestemming voor het (leeg liggende) terrein van het Atrium ziekenhuis te ontwerpen, leverde een concept op dat prima aan de innovatieve plannen van die Kerkraadse ondernemers gekoppeld kon worden.
 
Een ontwikkeling van het Atriumterrein waarbij gebouwen zouden verrijzen die als belangrijkste doel hadden de gezondheid van onze inwoners te verbeteren.
 
Maar … al snel raakten de oorspronkelijke initiatiefnemers achter dit gezondheidsplan buiten beeld. De aanbesteding voor de exploitatie van de gebouwen met ‘hun idee’, kwam bij een andere partij te liggen. Daarmee verdween het oorspronkelijk gedachtengoed naar de achtergrond.
 
Volgens de fractie van Lokaal Alternatief ligt er daardoor nu een plan dat inhoudelijk niet voldoende aansluit bij de start van het bouwen van dat CenterCourt.
Daarnaast twijfelen wij of met de beoogde partners en verenigingen wel een zorgvuldige dialoog heeft plaatsgevonden.
Niet in de laatste plaats constateren wij dat de inwoners van Kerkrade nog helemaal niet aan bod zijn gekomen. De inwoners horen van enorme investeringen, maar weten niet waar die investeringen toe zouden moeten leiden.
 
Vanuit externe bronnen worden nu financiële bijdrages voor de realisatie van het CenterCourt toegezegd om Kerkrade het regiocentrum te maken op het gebied van gezondheid en beweging.
 
Wij onderschrijven als Lokaal Alternatief zonder meer het belang en de urgentie om alle mogelijke inspanningen te verrichten om te komen tot een stad met vitale en gezonde inwoners. De in CenterCourt gekozen kernbegrippen; jeugd, de gezonde wijk en vitaal ouder worden vinden we een goede en logische keuze en het ontwerp van het terrein is prachtig.
Toch vinden we moeilijke om tot een besluit te komen en al meldde de pers dat de besluitvorming een formaliteit is. Wij vonden het een duivels dilemma.
 
We schrijven nu oktober 2019 en pas in april 2020 wordt, volgens planning, een plan voor de daadwerkelijke inhoud van CenterCourt opgeleverd. De inspanningen om CenterCourt succesvol te maken, reiken verder dan de periode dat deze Gemeenteraad zitting heeft. Kunnen wij de ons opvolgende Gemeenteraden de noodzakelijke inspanningen die zij zullen moeten leveren ‘opleggen’?
 
Een belangrijk aspect in het welslagen van de CenterCourt gedachte is dat de gemeentelijke organisatie zal moeten kantelen, anders denken, anders acteren. Welke wonderdokter of goeroe gaat dit veranderproces uitwerken en begeleiden?
 
De ‘zachte’ kant van CenterCourt wordt vrijwel geheel ter zijde geschoven. Wat is het meetbare uitgangspunt voor het resultaat van de realisatie van CenterCourt? Hoe meten we het succes straks als we nu niet weten waar we vandaan starten?
 
Hoe gaan we om met onvoorziene omstandigheden? Wat als verenigingen (een van de pijlers waar het gezondheidsconcept op is gebouwd) het naschoolse beweegprogramma niet rond krijgen, of misschien wel helemaal niet aan de voorgestelde aanpak willen meewerken?
 
Waarom zijn niet al ‘proefprojecten’ met de nieuwe manier van werken opgestart, waarmee het welslagen van de aanpak aangetoond kan worden?
 
CenterCourt wordt ongetwijfeld een fraaie, welkome upgrade van het centrum. De trendbreuk zal echter niet gaan plaatsvinden in gebouwen of voorzieningen maar zal moeten plaatsvinden in hoofden. In de hoofden van bestuurders, van onze eigen medewerkers, van partners waar we mee gaan samenwerken maar vooral in de hoofden van onze inwoners.
 
Als Lokaal Alternatief zijn wij van mening dat een verantwoordelijke overheid ambitie moet uitstralen en zal moeten blijven investeren. Wij gunnen Kerkrade dit CenterCourt met alle voorspelde goede invloeden op de gezondheid van onze inwoners.
 
Gezien de hierboven beschreven ‘voors-en-tegens’ heeft onze fractie het voorliggende CenterCourt voorstel niet eenstemmig kunnen steunen of afwijzen.
 
© Foto: MoederscheimMoonen Architects