Ons standpunt over de nieuwe coalitie in Kerkrade

16 mei 2018 Marc Charlier

Ons standpunt over de nieuwe coalitie in Kerkrade

Al snel na de Kerkraadse Gemeenteraadsverkiezingen werd duidelijk dat Burgerbelangen, als grootste partij, bij de coalitievorming voorbij zou gaan aan de wens van de kiezer.

Nu het definitieve coalitieakkoord en de wethouders wereldkundig zijn gemaakt, blijft bij Lokaal Alternatief de verbazing over de gekozen richting van de nieuwe coalitie samenstelling bestaan. Waarom? Omdat de verkiezingsuitslag een heel andere richting uit wijst.

In de coalitie van de afgelopen periode heeft de VVD, via de laatste te vergeven restzetel, hun twee zetels met de hakken over de sloot weten te consolideren. Lokaal Alternatief zag haar zetelaantal van 2 naar 3 groeien, terwijl de grootste lokale partij Burgerbelangen van 8 naar 10 zetels groeide. De PvdA consolideerde, geheel tegen de landelijke richting, knap haar 4 zetels.

Uit deze uitslag blijkt dat de kiezer, zoals de landelijke tendens van de verkiezingen was, vooral haar vertrouwen voor lokale partijen uitsprak. Het landelijke CDA werd in Kerkrade zelfs gehalveerd. Ondanks deze duidelijke signalen van de kiezer, wordt Lokaal Alternatief als lokale partij in de bestaande coalitie vervangen door het CDA.

Lokaal Alternatief heeft in de aanloop naar de verkiezingen duidelijk aangegeven een beleid te willen volgen waarbij de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de politiek beter in lijn gebracht zou moeten worden met de 50-50 verhouding bij de Kerkraadse inwoners. Nu de nieuwe coalitie haar wethouders bekend heeft gemaakt, zien we wederom geen vrouwelijke wethouder in het college.
Wel de informateur die geheel tegen de (ongeschreven) regels in nu zelf weer wethouder wordt. En dat terwijl hij, als zittend wethouder, op basis van de door hem behaalde stemmen niet eens gemeenteraadslid zou zijn geworden.
Wel een voormalig topambtenaar van de gemeente Kerkrade die veertig jaren lang binnen het ambtelijk apparaat werkzaam was. Zullen de Kerkraadse ambtenaren zich hierdoor niet ingeperkt voelen en hun werk op de juiste wijze kunnen blijven uitvoeren? Maar wederom een stap die het vertrouwen van de kiezer beschaamd, in dit geval zelfs dubbel. Een gehalveerde partij levert een voormalig topambtenaar als wethouder …

En wat die wethouders betreft. Zeker, het zou de vraag zijn of onze wethouder Jo Bok, de hele periode zou uitdienen. Maar Lokaal Alternatief heeft vanaf de eerste onderhandelingen duidelijk aangegeven meerdere, capabele kandidaten voor diverse portefeuilles als eventuele opvolger klaar te hebben staan. Mocht de informateur daar een knelpunt in hebben gezien, dan zou hij het gesprek daarover toch hebben kunnen aangaan?

Dan toch, het door de kiezer duidelijk gewaardeerde, standpunt ten aanzien van meer vrouwen in de politiek? Of …?

Deze werkwijze schaadt het vertrouwen in de politiek, dat staat buiten kijf. Burgerbelangen vergroot de kloof tussen politiek en kiezer nog maar. Dat is uitermate jammer. De kiezer krijgt het gevoel dat zijn of haar stem er toch niet toe doet en haakt af. Dat kan toch niet de bedoeling zijn …

Lokaal Alternatief zal in de komende periode zeker altijd het belang van Kerkrade en haar inwoners laten voor gaan. Maar we zullen wel zeer kritisch deze coalitie tegemoet treden. Een CenterCourt? Ja, maar wel als het mede door externen wordt gefinancierd. Het behoud van Rolduc? Natuurlijk, maar als de door de Lokaal Alternatief wethouder Jo Bok ingeslagen weg wordt vervolgd, kan Rolduc zeker worden behouden. Het doet goed om alle steunbetuigingen voor Lokaal Alternatief en de ‘afwijzing’ van de gekozen richting van deze coalitie via de sociale media te lezen. Het wordt vier jaar afwachten welke partij de tol voor deze schoffering van de kiezer gaat ‘betalen’.

Welke Lokaal Alternatief leden gaan voor de kiezer in de komend periode zichtbaar zijn?

Op de eerste plaats natuurlijk de raadsleden, Betty Bremen, Moon Peerboom en Jo Bok, die onder aanvoering van fractieleider Betty Bremen hun plek in de Kerkraadse Gemeenteraad zullen innemen.

Daarnaast vaardigt Lokaal Alternatief drie Burgerraadsleden af. Te weten Caroline Szalata voor de commissie Grondgebied en Economische Zaken, Silke Meijers voor de commissie Burgers en Samenleving en Marc Charlier voor de commissie Algemene Zaken en Middelen.