Ongeloof en verbijstering …

7 april 2018
7 april 2018 Marc Charlier

Ongeloof en verbijstering …

U heeft het ongetwijfeld ook gehoord. Volgens de coalitieonderhandelaars en fractie van Burger Belangen is bij de eerste optie die wordt onderzocht de komende vier jaar geen plaats meer voor Lokaal Alternatief in de coalitie.
 
Een zet in de formatie die wij eerlijk gezegd niet hadden zien aankomen, maar ook niet begrijpen. Te meer omdat de zittende coalitiepartners voor de verkiezingen hun onderlinge vertrouwen hebben uitgesproken.
 
De tendens bij de gemeenteraadsverkiezingen is dat steeds meer kiezers aan lokale partijen de voorkeur geven. Ook in Kerkrade. Burgerbelangen zag haar zetelaantal van 8 naar 10 gaan en boekte daarmee 20% winst, Lokaal Alternatief ging van 2 naar 3 zetels, 50% winst dus. De landelijke partijen hadden het moeilijk. CDA verloor 2 van haar 4 zetels (50% verlies) en PvdA en VVD behielden net hun 4 respectievelijk 2 zetels. Hiermee bevestigen de kiezers hun vertrouwen in de bestaande coalitie.
 
De kiezer heeft dus ook in Kerkrade gesproken en spreekt zich uit voor een lokaal bestuur. Natuurlijk is het fijn om vanuit alle hoeken in Kerkrade te horen dat heel veel onbegrip voor deze keuze bestaat. Maar we speken de hoop uit dat dit niet de definitieve keuze zal worden.
 
Op dit moment geldt eens te meer: Lokaal raakt ons allemaal …