Onderwijs en jeugd

8 maart 2018 Marc Charlier

Onderwijs en jeugd

Wist u dat Lokaal Alternatief zich steeds sterk maakt voor goed onderwijs en goede zorg voor kinderen in Kerkrade? Een veilige omgeving en goed onderwijs dragen ertoe bij dat kinderen zich goed ontwikkelen en gelukkige en stabiele volwassenen worden, die een kansrijke toekomst tegemoet gaan. Dat willen we toch zeker graag met z’n allen!

Gelukkig gaat het met het grootste deel van onze kinderen goed. Toch zijn er ook nog te veel kinderen die niet opgroeien in een veilige en prettige omgeving en zich daardoor vaak niet optimaal kunnen ontwikkelen. Dit kan op korte en lange termijn ernstige gevolgen hebben voor henzelf en voor de samenleving.

Bij Lokaal Alternatief zijn veel mensen in hun dagelijks werk betrokken bij onderwijs en jeugd. Zij houden de vinger aan de pols, kaarten zaken aan die aandacht behoeven en nemen initiatief. Een van onze initiatieven is bijvoorbeeld de ‘Zomerschool’ die door de gehele Gemeenteraad en het College is omarmd. De Zomerschool heeft als doel, kinderen van de basisschool de mogelijkheid te bieden om gedurende enkele weken van de zomervakantie een leerzaam en leuk programma te volgen waarbij zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Lokaal Alternatief denkt in kansen en mogelijkheden. Volledig voortgezet onderwijs in Kerkrade vinden we nog steeds van groot belang voor onze jeugd en de leefbaarheid in onze stad. Gelukkig begint het hier en daar weer te borrelen. Wij volgen dit op de voet en hebben dit hoog op onze politieke agenda staan.

Lokaal Alternatief, ook uw Alternatief?!