Nieuwe Burgercommissieleden namens Lokaal Alternatief

20 mei 2020 Marc Charlier

Nieuwe Burgercommissieleden namens Lokaal Alternatief

Jean Noël (links) - Kevin Starmans (rechts)

Halverwege de zittingsperiode van de huidige Kerkraadse Gemeenteraad, heeft Lokaal Alternatief Kerkrade besloten om in de Raadsvergadering van 27 mei 2020 twee nieuwe burgercommissieleden voor te dragen. Nadat Silke Meijers en Marc Charlier, in de afgelopen twee jaar, uitstekend hebben gefunctioneerd in respectievelijk de raadscommissie Burgers en Samenleving en de raadscommissie Algemene Zaken en Middelen, zal hun plaats worden ingenomen door Jean Noël en Kevin Starmans.

De belangrijkste reden voor deze wisseling voor de resterende twee jaar, is dat hiermee de mogelijkheid wordt gecreëerd om de praktijkkennis in raads- en commissiewerk binnen het ledenbestand van Lokaal Alternatief verder te verbreden.