Motie ‘overlast houtrook’ aangenomen

21 december 2023 Marc Charlier

Motie ‘overlast houtrook’ aangenomen

Tijdens de laatste Raadsvergadering van dit jaar, werd onze motie ‘houtrookoverlast’ met algemene stemmen aangenomen.

Een mooi voorbeeld van een samenwerking die is ontstaan vanuit een vraag van een van onze inwoners. Nadat ons het signaal bereikte dat houtrook in bepaalde gevallen grote overlast (denk aan gezondheidsklachten) oplevert, zijn wij gestart met een onderzoek naar de Kerkraadse situatie én naar de mogelijkheden om overlast tegen te gaan.

Na gedegen onderzoek kwam naar voren dat op dit moment de beperking van overlast vooral gezocht moet worden in richtlijnen om die overlast te voorkomen. Houtkachels worden dus NIET verboden, maar het gebruik er van wordt gereguleerd. Daarnaast wordt vanuit de gemeente ruim aandacht besteed aan voorlichting om gebruikers van een houtkachel te wijzen op die richtlijnen om zo overlast voor anderen te voorkomen.

Daarnaast zal vanuit de gemeente in de aankomende omgevingsvisie gericht aandacht aan houtrook worden besteed. Tenslotte heeft het college toegezegd de mogelijkheden te onderzoeken om als gemeente Kerkrade aan te sluiten bij het SLA (schone lucht akkoord).

Het was een intensief en langlopend traject, maar we zijn erg blij om na dat eerste signaal, nu stappen te hebben kunnen zetten om veel inwoners te kunnen helpen.