Lokaal Alternatief op de bres voor wijkpunt Chevremont

5 juli 2018 Marc Charlier

Lokaal Alternatief op de bres voor wijkpunt Chevremont

Tijdens de Raadsvergadering van 4 juli (die donderdag 5 juli vanaf 14 uur is vervolgd), heeft Lokaal Alternatief met sterke nadruk aandacht gevraagd voor de situatie rondom het Wijkpunt Pietershof in Chevremont. De nieuwe coalitie van Burgerbelangen, CDA, PvdA en VVD is namelijk van plan om Pietershof ‘af te stoten’. Een stap die gezet wordt, zonder dat een deugdelijk overleg met alle betrokkenen heeft plaatsgevonden! Dat zou betekenen dat maar liefst 33 (!!!) organisaties en wijkgerichte initiatieven (onder andere de Voedselbank, Meander, het WMO-loket, de Seniorenraad, GIPS en vele anderen) die nu hun plek hebben in Pietershof, op zoek zouden moeten naar een nieuwe locatie. Een locatie die in de wijk Chevremont niet beschikbaar is voor alle initiatieven die nu van Pietershof gebruik maken. Daardoor zullen de activiteiten versnipperd raken, weten mensen niet meer waar ze moeten zijn, kortom de wijk zou van een centraal wijkpunt in Pietershof naar vele kleinere (en gezamenlijk duurdere?) locaties gaan.

Wethouder Jongen zag de noodzaak van een beter overleg met de gebruikers van Pietershof, voordat een dergelijk rigoureus besluit genomen zou worden wel in. Lokaal Alternatief heeft de motie om Pietershof te behouden dan ook aangehouden, totdat wethouder Jongen de Raad informeert over zijn gesprekken met de vele gebruikers. We laten, met het wachten op de uitkomsten van deze gesprekken, onze aandacht voor Pietershof zeker niet verzwakken. Lokaal Alternatief zal de vinger aan de pols houden zodat ook in Chevremont een sterk wijkpunt zal blijven bestaan.