Klimaat- en Energiefonds Kerkrade

18 juli 2022 Marc Charlier

Klimaat- en Energiefonds Kerkrade

Naar aanleiding van Lokaal Alternatief input aangepast!

In de laatste Raadsvergadering voor het zomerreces heeft de Kerkraadse Raad afgelopen donderdag ingestemd met een regeling waarmee vanuit de gemeente een lening kan worden verstrekt aan inwoners die energiebesparende maatregelen aan hun huis willen aanbrengen. Dit Energie- en Klimaatfonds Kerkrade lijkt in eerste instantie een noodzakelijke regeling, echter als fractie van Lokaal Alternatief vonden we het inrichten van een dergelijke regeling op gemeentelijk niveau overbodig. Via de landelijke én de provinciale overheid bestaan dergelijke regelingen namelijk al. En tegen gunstige voorwaarden!
Omdat ons echter in de aanloop, via de commissievergaderingen, al duidelijk was geworden dat wij dit voorstel als oppositiepartij niet van tafel zouden krijgen, hebben wij de regeling voordat deze werd goedgekeurd, eens goed onder de loep genomen. Daarbij kwamen (naar onze mening) drie zaken naar voren die ‘anders’ zouden kunnen.
Ten eerste hebben wij een motie ingediend om een informatieplicht aan de gemeente op te leggen. Informatie over de bestaande landelijke en provinciale regelingen om geld te lenen voor energiebesparende maatregelen. De landelijke regeling (Nationaal Warmtefonds) biedt bijvoorbeeld met ingang van 1 oktober 2022 een renteloze lening voor inwoners met een laag inkomen of een negatieve BKR-registratie. Volgens ons een noodzakelijk en goed alternatief. Al voor de behandeling van de motie ging de wethouder hiermee akkoord.
Daarnaast hebben we een amendement (voorgestelde aanpassing) ingediend om de lening aan de Kerkraadse burgers tegen hetzelfde rentepercentage aan te bieden als waar de gemeente zelf het geld tegen leent (1,425%). In de te behandelende regeling stond namelijk een opslagpercentage waarmee de te betalen rente voor onze burgers 2% zou worden. In de behandeling van dit amendement werd de indruk gewekt dat dit opslagpercentage noodzakelijk was om het hele proces voor het verstrekken van zo’n lening binnen de gemeente af te wikkelen. Echter, hiervoor waren in de regeling ook al eens vastgestelde uren opgenomen. Dus zou een burger ‘dubbel betalen’ voor deze uitvoeringskosten. Na telefonisch overleg tussen de wethouder en een van de ambtenaren, bleek dat Lokaal Alternatief het op de juiste wijze had gelezen en dat deze kosten inderdaad twee keer in rekening werden gebracht. Daarop besloten de Raadsleden unaniem dat deze passage in de het Energie- en Klimaat Fonds conform het Lokaal Alternatief amendement moest worden aangepast. Daardoor bedraagt de rente op een lening om energiebesparende maatregelen aan de woning aan te brengen via de gemeente nu 1,425%.
Het tweede wijzigingsvoorstel (isolatiemaatregelen worden alleen gefinancierd indien ze door een bedrijf zijn aangebracht, zelf klussen is niet toegestaan) haalde helaas geen meerderheid.
Maar ‘onder de streep’ zijn wij tevreden dat twee belangrijke, door Lokaal Alternatief voorgestelde, aanpassingen wel zullen worden doorgevoerd.
De hele discussie hieromtrent terugkijken? Klik op deze link.