Kerkrade gaat voor volwaardig onderwijs !!!

30 september 2020 Marc Charlier

Kerkrade gaat voor volwaardig onderwijs !!!

Als politiek Kerkrade spreken we er al lang over. Als je aan de inwoners van onze stad vraagt wat Kerkrade absoluut hebben móet, dan is het antwoord: Voortgezet Onderwijs.

Op het Vmbo-onderwijs op de Holz na hebben we al jaren geen Voortgezet Onderwijs (VO) meer …, maar daar gaat hopelijk verandering in komen.

Vorig jaar heeft de voltallige gemeenteraad het College opdracht gegeven om alle registers open te trekken om dat felbegeerde volwaardig Voortgezet Onderwijs weer terug te krijgen. Het plan is om Voortgezet Onderwijs volgens de Martin Buber methode in Kerkrade op te starten. Binnen deze leermethode volgen de leerlingen vakken op hun eigen niveau. Dat kan dan bijvoorbeeld voor wiskunde Vmbo niveau en voor Engels Vmo niveau zijn. Het uiteindelijk te behalen diploma gaat uit van het ‘laagste niveau’, aangevuld met certificaten voor de vakken waar op een hoger niveau examen voor is gedaan. Daarmee worden voor vervolgopleidingen vrijstellingen mogelijk voor bepaalde vakken. Daarnaast is de Martin Buber methode een aanpak waarbij thuis geen huiswerk meer wordt gemaakt en op school samen wordt gegeten en het eten samen wordt bereid. Kortom een vernieuwende aanpak, die inmiddels onder andere in Roermond succesvol is ingevoerd.

Voortgezet Onderwijs in Kerkrade gaat lukken als u dat wilt! Binnenkort gaat de gemeente peilen of genoeg animo bestaat voor deze nieuwe school. Wij vragen dan ook alle ouders met kinderen tot 12 jaar een steunbetuiging in te vullen. Dat kan op deze pagina 

De gemeente hoopt echt dat zoveel mogelijk ouders mee willen doen.

Als gemeente willen wij er echt alles aan doen, maar u moet ons helpen. Alleen samen bereiken we het doel, de terugkeer van Voortgezet Onderwijs in Kerkrade.

Voor meer informatie over Het Martin Buber dat de gemeente voor ogen heeft, kijk op deze pagina

Een eerste kennismaking met Het Martin Buber vindt u hier.