Informatieve bijeenkomst Lokaal Alternatief

18 juni 2018 Marc Charlier

Informatieve bijeenkomst Lokaal Alternatief

Voor zaterdag 23 juni stond een bijeenkomst voor alle leden van Lokaal Alternatief in het Westhoes gepland. Naast een kennismaking met het nieuwe Westhoes, stonden twee punten voor deze bijeenkomst gepland.

Ten eerste de analyse van de verkiezingsuitslagen van de recente Gemeenteraadsverkiezingen. Gezien de complexiteit van deze analyse en de tijd die met de analyse is gemoeid, moeten we dit agendapunt helaas over de zomerperiode ‘heen tillen’.

Daarnaast wilden we graag de studenten van Zuyd Hogeschool aan het woord laten, die in de afgelopen maanden hebben onderzocht welke mogelijkheden bestaan om onze Kloosterabdij Rolduc een ‘gezondere’ exploitatie te geven. Deze studenten zitten echter momenteel midden in hun jaarafsluiting, waardoor ook dit agendapunt aanstaande zaterdag niet kan worden ingepland.

Vandaar dat besloten is om deze Lokaal Alternatief ledenbijeenkomst in het Westhoes te verplaatsen naar een zaterdag ná de zomervakanties.

Wel zal aanstaande zaterdag, 23 juni, tussen 10 en 12 uur in het Kerkraadse Raadhuis een bijeenkomst plaatsvinden, waar de aandachtspunten uit de diverse commissievergaderingen aan de orde zullen komen. Daarnaast willen we bij deze bijeenkomst graag met de aanwezigen brainstormen over hoe we als Lokaal Alternatief voortdurend (en dus niet alleen in de periode rondom verkiezingen) op het netvlies van de Kerkraadse burgers kunnen komen. Alle belangstellenden zijn bij deze dan ook uitgenodigd om hierover mee te komen denken!