Hoe onderscheidt Lokaal Alternatief zich?

13 maart 2018 Marc Charlier

Hoe onderscheidt Lokaal Alternatief zich?

Kiezers vragen ons; ‘Waarin onderscheidt Lokaal Alternatief zich van de overige partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Kerkrade? Die vraag willen we graag beantwoorden.

Ten eerste het woord Lokaal. We zijn een lokale partij, zonder binding met een landelijke politieke partij. Daardoor kunnen we in onze besluitvorming het belang van Kerkrade steeds voorop laten staan, zónder ruggespraak met beleidsvormers in ‘Den Haag’.

Dan het tweede deel van onze naam Alternatief.
Als u kijkt naar onze kandidatenlijst, ziet u dat wij gaan voor kwaliteit van onze kandidaten. Mensen met kennis, kunde in huis en allemaal met een stevige verankering in de maatschappij, in hun omgeving, in het Kerkraadse verenigingsleven, in sport, in muziek, in cultuur.

Ook alternatief als u kijkt naar het percentage vrouwen op onze kieslijst; 12 vrouwen, waarvan 4 op de eerste vier plaatsen. Met een verhouding vrouwen/mannen van de Kerkraadse inwoners van ongeveer 50-50, is dit aantal vrouwen op onze kieslijst in onze ogen een zeer evenwichtige luxe.

Bovenal ook alternatief omdat onze raadsleden steeds zoeken naar structurele oplossingen voor de in de gemeenteraad en in de commissies aangedragen dossiers. Ondersteund met de kennis van de overige partijleden redeneren zij vanuit de nuance en gaan zij alternatieve, pragmatische oplossingen nimmer uit de weg.

Enkele voorbeelden zijn:
De exploitatie van Rolduc; niet alleen roepen dat een golfbaan geen oplossing is, maar ook op zoek gaan naar een alternatief om Rolduc rendabel te krijgen.
De Campus; niet alleen denken aan geld verslindende sloop, maar zoeken naar een manier om de Campus weer te kunnen gebruiken.

Niet op de laatste plaats is Lokaal Alternatief een partij die verantwoordelijkheid kan en wil dragen. Daarbij stelt Lokaal Alternatief zich op als een constructieve partner. Betrokkenheid en verbondenheid, daar staan we voor. We leveren een bijdrage aan de positieve ontwikkelingen aan het Kerkrade dat ons zo dierbaar is.

In de komende raadsperiode blijft de inzet van Lokaal Alternatief gericht op:
• de initiatieven van het gemeentebestuur om volledig middelbaar onderwijs terug te krijgen in Kerkrade,
• het realiseren van ons initiatief voor een zomerschool voor kinderen in het basisonderwijs,
• het ontwikkelen van het gedachtegoed rondom het CenterCourt dat onder andere moet zijn gericht op het verbeteren van de volksgezondheid en de ondersteuning van de sportverenigingen,
• de realisatie van de Avantislijn om zodoende het openbaar vervoer naar de ons omringende centra aanzienlijk te verbeteren en
• de verbetering van passende woonvoorzieningen voor met name specifieke doelgroepen, zoals starters, jongeren en senioren.

Het mooie van Lokaal Alternatief is dat u uw eigen ideeën voor uw wijk, voor onze stad Kerkrade, altijd bij ons bespreekbaar kunt maken. Voor Lokaal Alternatief staat namelijk altijd voorop dat wij streven naar een Kerkrade waarin het goed wonen, leven, recreëren en werken is. Onze kernwoorden zijn niet voor niets Leefbaarheid, Veiligheid en Duurzaamheid.