Het Martin Buber

3 augustus 2021 Marc Charlier

Het Martin Buber

volwaardig middelbaar onderwijs in Kerkrade

Samen halen wij het volledige voortgezet onderwijs terug in Kerkrade !!!

Lokaal Alternatief roept de ouders van kinderen die op 1 november 2021, 10, 11 of 12 jaar zijn de ouderverklaring af te geven bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
Via deze website komt u direct terecht op de juiste pagina om de ouderverklaring af te geven: https://beleefwatjeleert.nl/ouderverklaring/
In totaal zijn er 665 ouderverklaringen nodig om verder te gaan voor deze nieuwe Kerkraadse middelbare school.
Met het afgeven van de ouderverklaring bent u niet direct verbonden aan de school. De ouderverklaring is nodig om verder te gaan met de oprichting van de school.
Samen zijn we dus aan zet om het volledig middelbaar onderwijs terug te krijgen in Kerkrade!