Herindeling ? …

6 maart 2018 Marc Charlier

Herindeling ? …

Kerkrade kent Damocles. In Kerkrade is het beleid om panden te sluiten waarin drugs worden verhandeld, genoemd naar deze Griekse god. Wie Damocles noemt, denkt ook aan “het zwaard van Damocles”. Dat zwaard hangt ons hier in Kerkrade voortdurend boven het hoofd. Want op zijn tijd steekt een gemeentelijke herindeling zijn kop op. Onlangs was dit heel erg dichtbij en prominent aanwezig door het prangende advies vanuit de provincie dat het nu echt tijd wordt voor een herindeling van Landgraaf bij Heerlen.

Kerkrade heeft de afgelopen jaren laten zien dat het de eigen broek kan ophouden. Bestuurders hebben hard aan de weg getimmerd om een transitie naar een toekomstbestendige omgeving mogelijk te maken. De Big Five en Beleef Kerkrade initiatieven zijn daar de grootse voorbeelden van. Initiatieven die vanuit een grootstedelijk gebied nooit die daadkracht zouden hebben gehad die daar nu achter schuil gaat.

Lokaal Alternatief Kerkrade wil een kloof tussen de burger en de politiek zo klein mogelijk houden. In een gemeente met de omvang van Kerkrade is dat volgens Lokaal Alternatief ook zeer goed mogelijk. Stel je voor dat het bestuurlijk spectrum opereert vanuit het centrum van Heerlen. De Kerkraadse initiatieven en de Kerkraadse eigenheid zouden dan veel minder tot hun recht kunnen komen. Een grootschalige herindeling zal het vertrouwen van de burger in de politiek en de overheid geen goed doen. Een herindeling zal niet werken als die van overheidswege wordt opgelegd en niet wordt gedragen door de inwoners.

Lokaal Alternatief onderkent dat samenwerking onontbeerlijk is. Samenwerking binnen Parkstad, binnen Zuid-Limburg, binnen de Euregio. Voor Lokaal Alternatief geldt dat samenwerking een belangrijk middel is om toekomstperspectief te creëren. Maar daarbij mag gemeentelijke herindeling geen doel zijn.

Lokaal Alternatief voelt zich dan ook niet voor niets “richtieg Kirchröadsj”.