Geen toeslag voor zelfstandig wonenden onder de 21 jaar??

2 september 2022
2 september 2022 Marc Charlier

Geen toeslag voor zelfstandig wonenden onder de 21 jaar??

Energietoeslag voor jongeren

Woensdagavond plaatste Tobas Jeugdhulp een ware noodkreet op de social media. Zelfstandig wonende jongeren onder de 21 jaar zouden in Kerkrade geen energietoeslag kunnen krijgen. Dat zou zeker voor kwetsbare jongeren die net, omdat ze problemen hadden in hun thuis situatie, zelfstandig zijn gaan wonen, tot schrijnende situaties leiden. Deze jongeren kunnen we toch niet in de kou laten staan?

Dus zijn  Marc Charlier namens Lokaal Alternatief en Mark Meijer namens het CDA Kerkrade samen aan de slag gegaan om uit te zoeken hoe het binnen de gemeente Kerkrade is geregeld. Daarvoor hebben ze contact gehad met zowel verantwoordelijke uitvoerings- als beleidsambtenaren van de gemeente.

Daar is het volgende uitgekomen:

Naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak in Nijmegen, dat studenten niet uitgesloten mogen worden van de energietoeslag, zijn de Kerkraadse beleidsregels ten aanzien van een energietoeslag voor studenten m.i.v van 1-10-2022 aangepast. Studenten komen binnen Kerkrade dus vanaf 1 oktober ook in aanmerking voor een energietoeslag.

De betreffende beleidsmedewerker gaat uitzoeken of deze aanpassing van de beleidsregels voldoende is om ook kwetsbare jongeren, die zelfstandig wonen en nog geen 21 jaar oud zijn, te ondersteunen middels een energietoeslag. In schrijnende gevallen, waarbij iemand direct uit zijn of haar woning moet met de energiekosten als reden voor die noodzaak, is het mogelijk om vanuit de gemeente maatwerk te verrichten via de bijzondere bijstand. Zo wordt de noodzaak voor verhuizing terug naar het ouderlijk huis (wat natuurlijk vrijwel nooit gewenst is) voorkomen.

De beleidsambtenaar gaat dus uitzoeken of de reeds doorgevoerde aanpassing van het beleid voldoende is om buiten studenten ook kwetsbare jongeren te kunnen ondersteunen.

Daar krijgen wij uiterlijk medio volgende week uitsluitsel over. Dus wachten we even met verdere actie(s) op zijn reactie. Het is bij de gemeente meer dan duidelijk dat terug naar huis gaan – voor zover ze dat al hebben, denk aan voormalige voogdijkinderen – voor die kwetsbare jongeren niet alleen geen optie is, maar op termijn veel meer problemen met zich meebrengt dan wanneer er nu een energietoeslag verleend zou worden.

Wij houden u via de social media en deze website verder op de hoogte!