Energietoeslag zelfstandig wonende jongeren

10 september 2022 Marc Charlier

Energietoeslag zelfstandig wonende jongeren

Onderzoek naar toeslag jongeren in gemeente Kerkrade afgerond

Vorige week hebben wij u o.a. via deze website op de hoogte gebracht van een belangrijk vraagstuk betreffende energietoeslag voor zelfstandig wonende jongeren, onder de 21 jaar.

Vanuit de fracties van Lokaal Alternatief Kerkrade en CDA Kerkrade is dit vraagstuk aan de betreffende ambtenaren voorgelegd.

Zoals toegezegd, hebben we afgelopen week een terugkoppeling van de beleids- en uitvoeringsambtenaren WMO van onze Gemeente Kerkrade gekregen met betrekking tot deze toekenning van de energietoeslag aan zelfstandig wonende jongeren.

Uit de inventarisatie is naar voren gekomen;

In totaal zijn drie aanvragen van jongeren onder de 21 jaar afgewezen. Twee aanvragen zijn afgewezen omdat de aanvragers samenwoonden en het inkomen boven de inkomensnorm voor toekenning uitkwam. Een aanvraag is afgewezen omdat de betreffende jongere bij zijn ouders inwoont.

In alle gevallen waarin de aanvraag voor een energietoeslag niet kan worden toegekend, wordt de aanvrager op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te vragen.

Al met al dus een duidelijk en (volgens ons) redelijk verhaal. Goed dat vanuit de afdeling tijd is gestoken in deze inventarisatie, zodat we hier deze toelichting konden geven 👍