Energie & Klimaat Fonds Kerkrade

11 juli 2022 Marc Charlier

Energie & Klimaat Fonds Kerkrade

Energiearmoede moet bestreden worden.

Naar aanleiding van het Raadsvoorstel voor het inrichten van een Energie & Klimaat Fonds Kerkrade (een regeling om een lening aan te gaan om energiebesparende maatregelen aan de eigen woning uit te voeren), hebben wij twee amendementen en een motie aan het agendapunt van de Gemeenteraad van donderdag aanstaande toegevoegd.
Een amendement om uitsluitend werkzaamheden door een bedrijf te financieren (zodat de kwaliteit van de aangebrachte energiemaatregelen aansluit bij de verwachtingen), dus géén ‘zelfklussen’.
Een amendement om géén rente-opslag toe te passen (zodat woningeigenaren tegen hetzelfde rentepercentage lenen als de gemeente en niet via die opslag moeten betalen voor eventuele wanbetalers).
Een motie waarin een informatieplicht wordt opgenomen om geïnteresseerden er op te attenderen dat via de landelijke regeling (Nationaal Warmtefonds) vanaf 1 oktober 2022 geheel renteloze leningen mogelijk zijn. Die renteloze leningen komen dan óók voor woningeigenaren met een BKR registratie en/of een laag inkomen beschikbaar.
Lokaal Alternatief is van mening dat de gemeente woningeigenaren inderdaad moet ondersteunen met het energievriendelijker maken van hun woningen, maar wel tegen de ‘juiste’ voorwaarden. Dus zijn wij geen voorstander van een opslagpercentage op de rente en vinden wij dat de juiste voorlichting aan geïnteresseerden moet worden geboden. Zeker als goedkopere alternatieven beschikbaar zijn!