Eenzaamheid in Kerkrade

17 januari 2018 Marc Charlier

Eenzaamheid in Kerkrade

Lokaal Alternatief wil dat eenzaamheid gericht wordt opgespoord.

Wist je dat eenzaamheid een serieus probleem is? Ook in Kerkrade zijn er nogal wat mensen die zich eenzaam voelen. Als een partner komt te overlijden en vrienden wegvallen zie je vaak dat mensen in een isolement terechtkomen. Niet alleen ouderen hebben het dan moeilijk maar het is wel een kwetsbare groep. Onze gemeente heeft een plan van aanpak gemaakt en stuurt alle 65-plussers een brief met een vragenlijst thuis om eenzaamheid op te sporen. Daarna komt er iemand thuis langs om te praten als je dat wilt.

Lokaal Alternatief wil het probleem eenzaamheid breder aanpakken. We vinden het geen goed idee om mensen aan te spreken op hun eenzaamheid. Dat werkt niet. Niemand vindt het prettig om op een probleem aangesproken te worden.

Lokaal Alternatief wil dat eenzaamheid gericht wordt opgespoord. Chronisch zieken, mensen die in armoede leven en alleenstaanden lopen groter risico op een eenzaam bestaan ook als ze jonger zijn dan 65.
Maak dus eerst een analyse, beste gemeente en richt je beleid vooral ook op deze groepen, dat werkt echt beter dan zomaar alle mensen vanaf 65 te benaderen. Die zijn vaak nog druk met hun kinderen, kleinkinderen en zorg voor hun ouders.

Lokaal Alternatief wil dat eenzame mensen gestimuleerd worden om sociaal actief te worden. Stimuleer hen om vrijwilligerswerk te doen. Iemand die zich alleen en eenzaam voelt kan op die manier iets voor een ander betekenen. Activeer buurtgenoten om eens samen te eten. Niks is zo vervelend als steeds maar in je eentje te moeten eten. Iedereen kent wel iemand in de buurt die wat extra hulp en aandacht nodig heeft. Ook verenigingen zijn blij met elke hand hulp.

Als je het op die manier aanpakt en je niet uitsluitend richt op ouderen dan snijdt het mes aan twee kanten. Iedereen vindt het immers fijn om erbij te horen en zich nuttig en waardevol te voelen. Maar mensen die liever op zichzelf zijn moet je natuurlijk niks gaan opdringen. Als mensen zelf niet uit hun stoel willen komen, dan helpt geen enkele gemeentelijke interventie, hoe goed die ook bedoeld is.