Arriva en Provincie gewezen op knelpunten Openbaar Vervoer van Kerkrade

1 april 2017
1 april 2017 Ronald Janssen

Arriva en Provincie gewezen op knelpunten Openbaar Vervoer van Kerkrade

Op initiatief van de fractie Lokaal Alternatief heeft een overleg plaatsgevonden over het openbaar vervoer, dat sinds 1 december wordt verzorgd door Arriva.

Bij dat overleg waren de Provincie Limburg, Arriva, bijna alle fracties als ook wethouder Schneider, die verantwoordelijk wethouder Bok verving wegens ziekte.

Het overleg ging over de knelpunten die gerezen zijn sinds de invoering van de dienstregeling van de nieuwe vervoerder Arriva en dan met name het busvervoer. Verschillende fracties hebben nogal wat klachten gehoord van bewoners. Vooral het wegvallen van een directe buslijn vanuit Kerkrade naar het ziekenhuis in Heerlen is een probleem. Ook rijden de bussen van Arriva nu vooral via de hoofdwegen, dat betekent dat er minder bussen door de wijk rijden en loopafstanden naar bushaltes groter zijn geworden. Dit probleem doet zich met name voor bij lijn 27 waardoor de wijken Heilust, Kaalheide en Spekholzerheide minder goed voorzien zijn van busvervoer als voorheen. Ook in Eygelshoven kwamen buslijnen te vervallen.

Dat was voor Lokaal Alternatief aanleiding om de dienstregeling tussentijds te evalueren met mensen van Arriva en de Provincie.

Mevrouw Bremen van Lokaal Alternatief is blij met het constructieve overleg dat heeft plaatsgevonden en spreekt, mede namens alle fracties, de hoop uit dat de signalen en suggesties die aangedragen zijn worden meegenomen. “Het is in ons aller belang dat we in Kerkrade beschikken over een goed OV netwerk met goede verbindingen. We zullen als gemeenteraad dan ook kritisch de ontwikkelingen blijven volgen en bij de Provincie en Arriva aan de bel trekken als dat nodig is”, zo luiden de woorden van mevrouw Bremen.

De fracties hebben suggesties aangedragen om de grootste knelpunten aan te passen. Arriva bekijkt of deze ingepast kunnen worden in de nieuwe dienstregeling die per 1 december zal ingaan.

Arriva heeft een meldpunt voor vragen en opmerkingen over het Openbaar Vervoer. Deze kunnen telefonisch gemeld worden via 0800-0232545 of via e-mail naar klantenservice@arriva.nl.

Men kan echter ook met opmerkingen terecht bij de gemeente. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van het openbaar vervoer maar wil wel evt. opmerkingen registreren en doorgeven aan Arriva en Provincie.

Ronald Janssen

Webdesign, Hosting en Consultancy