Center Court: een gezonde stijl van leven

28 maart 2017
28 maart 2017 Ronald Janssen

Center Court: een gezonde stijl van leven

De gemeente Kerkrade werkt aan plannen voor het Center Court Kerkrade, een bundeling van bewegen, sport, kennis, (gezondheids-)zorg en onderwijs op het Atriumterrein.

Op het 40.000 vierkante meter grote ziekenhuisterrein (ruim zes voetbalvelden) zijn een groot sportcomplex met zwembad, sporthal en buitensportvelden, zorgwoningen, zorg- en ziekenhuisfaciliteiten, studentenwoningen en een kennis- en expertisecentrum (planbureau) beoogd. Alles is erop gericht de bewoners van Kerkrade op weg te helpen naar een actieve en gezonde leefstijl.

Op dit ogenblik wordt het concept verder ontwikkeld en worden de plannen voor het voormalig Atriumterrein nader onderzocht. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal de gemeenteraad medio 2018 besluiten of Center Court Kerkrade er definitief komt. Bij groen licht zou later dat jaar kunnen worden gestart met de uitvoering van de plannen. Center Court vormt dan over enkele jaren samen met het nog aan te leggen Martin Buberplein, het Cultuurcluster Kerkrade en het opgeknapte centrum het nieuwe stadshart van de gemeente. Het wordt een plek waar men voor elkaar zorgt, samen beweegt, samenwerkt en van elkaar leert.

Link naar artikel op website gemeente Kerkrade

Ronald Janssen

Webdesign, Hosting en Consultancy