De kandidaten van Lokaal Alternatief

2 februari 2018 Marc Charlier

De kandidaten van Lokaal Alternatief

Lokaal raakt ons allemaal

Wist u dat er steeds minder mensen te vinden zijn die zich willen inzetten als raadslid?
Dat vinden wij een slechte zaak. Gelukkig heeft Lokaal Alternatief 30 kandidaten kunnen enthousiasmeren. Onze kandidaten zijn sterk geworteld in Kerkrade, ze staan garant voor voldoende kennis vanuit hun eigen achtergrond, onderwijs, zorg, cultuur. Kortom onderwerpen die voor ons allemaal belangrijk zijn.

U, als inwoner van Kerkrade, bent gebaat bij goede gemeenteraadsleden.

Wat doen gemeenteraadsleden? Ze toetsen plannen en voorstellen die door deskundigen zijn gemaakt. Dat is moeilijk omdat je van veel zaken op de hoogte moet zijn als gemeenteraadslid om je werk goed te kunnen doen. Daarom is Lokaal Alternatief kritisch op zichzelf en presenteren wij u een uitstekende kandidatenlijst. Vrouwen en mannen die er helemaal voor willen gaan, die collegiaal samenwerken en het goed met elkaar kunnen vinden, die vanuit hun eigen kennis en ervaring in staat zijn te oordelen over de haalbaarheid en doelmatigheid van de voorgelegde plannen. Ze bekijken iedere keer weer: zijn deze plannen goed voor Kerkrade en voor ons als inwoners van Kerkrade?

Benieuwd naar een nadere kennismaking met de kandidaten? Volg ons op Facebook (www.facebook.com/lokaalalternatiefkerkrade). Daar stellen wij de kandidaten in de weken naar de verkiezingen toe voor.