Cultuur en de toekomst

16 februari 2018 Marc Charlier

Cultuur en de toekomst

Wist u dat Kerkrade een enorm aanbod aan muzikale verenigingen, organisaties en festivals kent? Wij als Lokaal Alternatief willen ons inzetten om dit te behouden en stimuleren! Muziek verbindt mensen en draagt zo bij aan een betere leefbaarheid.

Kerkrade telt op dit moment ruim tien harmonie- en fanfareorkesten, maar daarnaast ook talloze bands, ensembles, koren en andere muziekgezelschappen. Niet voor niets noemen wij onszelf Klankstad Kerkrade! Wij zijn trots op onze rijke muzikale traditie: niet alleen eenmaal per vier jaar moet Kerkrade de Klankstad kunnen zijn, maar continu.

Muziek verbindt, is goed voor de hersenontwikkeling van jonge kinderen (dat is wetenschappelijk bewezen!), zorgt voor verbindingen in wijk en buurt, voorkomt eenzaamheid en geeft jongeren de kans om zich sociaal en maatschappelijk te ontwikkelen. Samen musiceren is veel meer dan alleen zingen of een instrument bespelen.

Muziek moet met de tijd mee gaan: het is van belang dat er een goede samenwerking is tussen muziekverenigingen en -gezelschappen en instanties als de Stichting Muziekschool Kerkrade (SMK) of de Vrije Akademie Zuid-Oostelijke Mijnstreek (Vazom). Beschikbare gelden zullen op een doelmatige en doeltreffende manier ingezet moeten worden om gestelde doelen, die een meerwaarde voor vereniging en omgeving zijn, haalbaar te maken. Hierbij kan gedacht worden aan het inrichten van een cultuurcluster of -koepel, vergelijkbaar met het ‘Huis voor de Kunsten’ op provinciaal niveau. Dit coördinatiecentrum kan als het gemeentelijk aanspreekpunt voor subsidies en financieringen fungeren. In Kerkrade zou dit de ‘Koeltoerboet’ genoemd kunnen worden.

Muziek verbindt, cultuur geeft eigenheid. Laten we als Kerkrade trots zijn en blijven op alle muzikale activiteiten binnen de gemeentegrenzen en deze initiatieven op de best mogelijke wijze ondersteunen!