Compensatieregeling extreme wateroverlast

3 augustus 2021 Marc Charlier

Compensatieregeling extreme wateroverlast

Als Lokaal Alternatief zijn wij erg blij met de mededeling van het college van B&W van onze gemeente Kerkrade dat de inwoners die in de afgelopen weken zijn getroffen door extreme wateroverlast (deels) door onze gemeente gaan worden ondersteund.
Echter deze toezegging is voor ons nog weinig concreet, vandaar dat we artikel 38 vragen hebben gesteld om meer duidelijkheid te krijgen.
Niet zo zeer voor ons, maar vooral voor de betrokkenen.