Commotie in Kerkraadse commissievergadering

14 november 2018
14 november 2018 Marc Charlier

Commotie in Kerkraadse commissievergadering

Gezien alle commotie, hechten wij als Lokaal Alternatief er aan om toe te lichten wat gisteravond in ons Kerkraadse Raadhuis is gebeurd.

Bij de commissievergadering Burgers en Samenleving van 13 november, heeft de volledige oppositie in de Kerkraadse gemeenteraad de Raadszaal verlaten. De coalitie (Burgerbelangen, PvdA, VVD en CDA) zag geen brood in de behandeling van de ambtelijke nota ‘Grip op de Toekomst’.

In deze nota komen 24 mogelijke bezuinigingen in het Sociaal Domein aan de orde. Vanuit de oppositie was gevraagd deze nota in de commissievergadering Burgers en Samenleving te agenderen, zodat over de inhoud kon worden gesproken. De nota ‘Grip op de Toekomst’ stond dan ook geagendeerd, echter zonder bespreekstukken, toelichting of zienswijze van het College waar de commissie en later de Raad normaal gesproken op kan reageren.
Bij het vaststellen van de agenda, gaven de coalitiepartijen aan dat zij de nota niet wilden behandelen. Het betreft ‘slechts’ een ambtelijke nota en het college heeft de keuzes al in de Najaarsnota verwerkt.

Natuurlijk mag het college haar keuzes voor bezuinigingen al gemaakt hebben, de gemeenteraad dient deze keuzes wel nog te accorderen. In het normale bestuurlijke proces gaat dat via de betreffende commissie (in dit geval Burgers en Samenleving) zodat alle partijen kennis kunnen nemen van de zienswijzen van de coalitie (waarom wordt voor bepaalde bezuinigingen gekozen) en vervolgens wordt de Najaarsnota in de gemeenteraad behandeld. Door in de commissievergadering kennis te hebben genomen van de zienswijzen kan door ieder gemeenteraadslid een weloverwogen stem voor of tegen worden afgegeven.  Dat overbrengen van wat om welke reden bezuinigd zal gaan worden is dus nu niet gebeurd.

Wij hadden als Lokaal Alternatief in de Algemene Beschouwingen enkele weken geleden al opgemerkt dat wij er van uit gingen dat de bewuste nota via het gebruikelijke besluitvormingsproces zou worden behandeld. Omdat daar toen door de coalitie noch het College op werd gereageerd vertrouwden wij er op dat de commissie de gelegenheid zou krijgen de nota inhoudelijk te behandelen. Het op het laatste moment afvoeren van de agenda door de coalitiepartijen kwam daardoor extra hard aan.

Geen agendering betekent dat geen enkele discussie over deze belangrijke bezuinigingen mogelijk is. De coalitie lijkt hier bewust haar meerderheid in de gemeenteraad te gebruiken om de oppositie en daarmee een belangrijk deel van de Kerkraadse burgers monddood te maken.

De opmerking vanuit de coalitie, dat de oppositie met het verlaten van deze commissie vergadering het democratisch proces niet haar gang laat gaan is het omdraaien van de feiten.

Lokaal Alternatief heeft na het afvoeren van het agendapunt ‘Grip op de Toekomst’ aangegeven uit respect voor enkele externen (die bij twee agendapunten waren uitgenodigd) bij die agendapunten aanwezig te blijven. Na de behandeling van die twee agendapunten hebben de Lokaal Alternatief leden de commissievergadering onder protest verlaten. De overige oppositiepartijen Ons Kerkrade, SP en Ouderenpartij hadden al direct na de vaststelling van de agenda de zaal verlaten.

De coalitie is met hun getalsmatige meerderheid schijnbaar niet van plan om het normale democratische proces te blijven volgen en zet op deze manier in op een wel erg eenzijdige benadering van het besturen van Kerkrade.