Center Court Kerkrade: een gezonde stijl van leven

22 juni 2017
22 juni 2017 Ronald Janssen

Center Court Kerkrade: een gezonde stijl van leven

Tijdens de laatste commissievergadering voor het zomerreces werd de commissie ? bijgepraat over de plannen rond het Center Court. Geweldig als dat allemaal gerealiseerd kan worden!

Lokaal Alternatief ziet het in ieder geval helemaal zitten.

Center Court Kerkrade, kort samengevat een bundeling van bewegen, sport, kennis, (gezondheids-)zorg en onderwijs.

Op 40.000 vierkante meter wordt een groot complex met zwembad, sporthal en buitensportvelden, zorgwoningen, zorg- en ziekenhuisfaciliteiten, studentenwoningen en een kennis- en expertisecentrum gepland. Alles er op gericht de bewoners van Kerkrade op weg te helpen naar een actieve en gezonde leefstijl door de combinatie van een breed sportaanbod met zorg, educatie en kennis over voeding en beweging.

Samen met het Martin Buberplein, het Cultuurcluster Kerkrade en het opgeknapte centrum vormt het Center Court het nieuwe stadshart van de gemeente Kerkrade. Een plek waar men voor elkaar zorgt, samen beweegt, samenwerkt en van elkaar leert.

Het bouwterrein is onlangs aangekocht door de gemeente. De projectgroep gaat zich nu vooral richten op het creëren van draagvlak voor dit prestigieuze plan. Center Court moet invulling gaan geven aan het lokale gezondheidsbeleid. Een optimale integratie van faciliteiten op het gebied van sport, welzijn, gezondheid onderwijs en zorg.

Bovendien gaat het Center Court het stadscentrum extra attractief maken.

De komende tijd zult u meer gaan horen over Center Court. De mensen van het projectplan worden gehuisvest op het Atriumterrein.

Voor meer informatie over Center Court Kerkrade kijk op www.centercourtkerkrade.nl of neem contact op met ons, uw Lokaal Alternatief.

Ronald Janssen

Webdesign, Hosting en Consultancy