10 maart 2018 Marc Charlier

Campus nieuws!

U heeft het ongetwijfeld al gehoord, de plannen rondom het weer in gebruik nemen van de Campus zijn opgeschort. Onze wethouder Jo Bok maakt zich al jaren sterk om in dit hoofdpijndossier een opening te vinden.
In de vele onderzoeken door verschillende deskundigen zijn niet alleen uren werk gaan zitten, ze hebben ook kilo’s papier opgeleverd. Die deskundigen spraken elkaar vaker tegen in hun oordeel, waardoor een besluit voor de gemeente erg moeilijk werd. Over één ding waren ze het wel eens; het gebouw (zoals het er nu staat) is veilig. Echter om het te mogen en kunnen gebruiken moeten nog zaken worden aangepast.

Daar zit nu de crux.

Die noodzakelijke bouwtechnische aanpassingen voor daadwerkelijk hergebruik zijn in de stukken voor de raad van afgelopen woensdag op een zodanige manier verwoord, dat ze voor tweeërlei uitleg vatbaar waren. Dat is niet duidelijk, niet acceptabel en daarom moest het voorstel terug worden genomen. Iets wat onze wethouder dan ook tijdens de vergadering direct heeft gedaan.

Heel jammer dat nu (weer) vertraging wordt opgelopen. Jammer voor de potentiële gebruikers (die misschien ergens anders heen gaan), maar zeker ook jammer voor de financiële kant van deze zaak. Een leegstaande Campus kost de gemeente jaarlijks € 150.000. Dus dit hoofdpijndossier heeft tot nu toe al 9 ton gekost. Slopen is ook geen optie, omdat dan direct 8 miljoen euro moet worden afgelost …

Als Lokaal Alternatief blijven wij ons sterk maken voor het weer in gebruik nemen van de Campus.

Wordt ongetwijfeld – na de verkiezingen – vervolgd …