Burgerpanel TipKerkrade over de nieuwe coalitie.

9 juli 2018 Marc Charlier

Burgerpanel TipKerkrade over de nieuwe coalitie.

Drie berichten uit de kranten die op maandag 9 juli 2018 op de mat lagen.
 
‘Nieuwe coalitie staat bij burgerpanel op achterstand’ (ViaLimburg 04072018). Voor ons geen verbazingwekkend resultaat na de wijze waarop deze coalitie tot stand is gekomen …
 
‘Kerkrade schaft extraatje af’ (De Limburger 09072018). Een regeling die op 31 december zou stoppen, wordt door de coalitie in het laatste, lopende jaar – vervroegd – stopgezet.
 
‘Extra kosten en mogelijke subsidie voor Center Court’ (De Limburger 09072018). Natuurlijk, gedegen onderzoek moet betaald worden, maar let eens op de laatste alinea. Exploitatie en beheer van Center Court zijn niet alleen al aanbesteed, maar ook al gegund. Aanbesteden en gunnen voor een project waarover nog beslist moet worden of het doorgaat?
 
… en dan moet de berichtgeving over een eventuele sluiting van Pietershof nog echt op gang komen …
 
Nadat jaren vooruitgang werd geboekt, weet de nieuwe coalitie wel heel snel weer met afbraak te starten …