Botanische tuin Kerkrade weer open

5 maart 2018 Marc Charlier

Botanische tuin Kerkrade weer open

Op zondag 4 maart hebben Lokaal Alternatief wethouder Jo Bok en gedeputeerde Mackus de Botanische tuin Kerkrade op feestelijke wijze opnieuw open gesteld voor publiek. Hiermee wordt de renovatie van de tuin en het bijbehorende theehuisje afgesloten en kunnen bezoekers weer in zijn geheel gebruik maken van de vernieuwde faciliteiten. Wethouder Jo Bok is zeer verheugd met de resultaten van de renovatie van zowel het tuin gedeelte als ook het vernieuwde theehuisje. “Hiermee is de basis gelegd voor een toekomstbestendige Botanische tuin en kan deze nu verder worden uitgebouwd naar een volwaardige toeristische voorziening binnen de gemeente”, aldus de wethouder.

Herontwikkeling Botanische tuin

In de periode 2015 – 2017 is door de gemeente Kerkrade uitvoering gegeven aan het project “Door- en herontwikkelen Botanische tuin Kerkrade”. Het project, waarvoor door de provincie Limburg een subsidie is toegekend, had tot doel de Botanische tuin Kerkrade een nieuwe impuls te geven en aantrekkelijker te maken voor potentiële bezoekers. Hierdoor kan de positie op toeristisch-recreatief gebied versterkt worden en kan de status als cultuurhistorisch monument worden geborgd.

De renovatie

Bij de renovatie is met name aandacht besteed aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de tuin, het aanpassen van de plantencollectie en het opwaarderen van de tuinkas met de Madagaskar collectie. Verder is geïnvesteerd in het aantrekkelijker maken van het bezoekerscentrum middels het opwaarderen van de kantoorvoorzieningen en het creëren van hoogwaardige vergaderfaciliteiten.

(bericht van de website van Gemeente Kerkrade)